KAZALIŠTE KEREMPUH U ARENA CENTRU

27.04., 11.05. i 25.05. doživi kazalište Kerempuh u Arena Centru! Od 10h do 18h posjeti štand omiljenog kazališta i saznaj…


27. travnja 2019.
-
25. svibnja 2019.

27.04., 11.05. i 25.05. doživi kazalište Kerempuh u Arena Centru!

Od 10h do 18h posjeti štand omiljenog kazališta i saznaj sve o aktualnim predstavama.

Ali to nije sve!

Pronađi glumca negdje u Arena Centru i osvoji karte.

Znaš li koga tražiš 27.04.?

Mladi i karizmatični glumac Kerempuhovog ansambla, koji se na samom početku kazališne karijere proslavio ulogom – Hamleta! Doduše, ne onog Shakespearovog, nego Brešanovog… ali ima vremena. Nanizao je brojne sjajne uloge na kazališnim daskama, u serijama i filmovima, a gledatelji ga posebno pamte po liku navijača iz filma ZG 80. Trenutno ga možete gledati u Kerempuhovim predstavama „Blue moon“, „Elling“, „Muškarci.hr“ i „Predstava Hamleta u selu Mrduša Donja“ te u jednom popularnom HRT-ovom sit-comu, nedjeljom u 20 sati.

 

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA “Osvoji ulaznice za Kerempuh“

 1. ORGANIZATOR

Nagradni natječaj “Osvoji ulaznice za Kerempuh“, organizira društvo Arena Centar Zagreb d.o.o., OIB: 83997642580, sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6 (dalje: Organizator), koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja. Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 1. TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

U nagradnom natječaju se od natjecatelja traži da odgovore na postavljeno pitanje ispod objave koja komunicira natječaj na društvenoj mreži Facebook (dalje u tekstu: društvena mreža). Nagradni natječaj se raspisuje u svrhu promocije trgovačkog centra Arena Centar. Nagradni natječaj odvija se u tri kola:

Prvo kolo traje od 15 sati do 20 sati 25.4.2019. ili dok se ne javi prvi sudionik s točnim odgovorom.

Drugo kolo traje od 15 sati do 20 sati 8.5.2019. ili dok se ne javi prvi sudionik s točnim odgovorom.

Treće kolo traje od 15 sati do 20 sati 23.5.2019. ili dok se ne javi prvi sudionik s točnim odgovorom.  Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

 1. FOND NAGRADA

Fond nagrada koje sudionici mogu osvojiti uključuje:

 • Prvo kolo: 1×2 ulaznice za predstavu u kazalištu Kerempuh
 • Drugo kolo: 1×2 ulaznice za predstavu u kazalištu Kerempuh
 • Treće kolo: 1×2 ulaznice za predstavu u kazalištu Kerempuh
 1. PRAVO SUDJELOVANJA I PRIJAVA

Pravo prijave za sudjelovanje u ovom nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina i s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje u propisanom razdoblju obave traženu radnju iz točke 2. gore i dostave potrebne osobne podatke. Organizator je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora, društva Arena Center Zagreb d.o.o. i/ili društva NEPI Croatia Management d.o.o. Sudionici nagradnog natječaja prihvaćanjem Pravila se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora, društva Arena Center Zagreb d.o.o. ili društva NEPI Croatia Management d.o.o. na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška, štete ili slično koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim Pravilima.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati radnici Organizatora, društava koje posluju u okviru NEPI Rockcastle grupe niti uži članovi njihovih obitelji.

 1. PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Organizator će utvrditi pobjednika/e natječaja:
Prvo kolo: između 23. i 24. travnja 2019.

Drugo kolo: između 8. i 9. svibnja 2019.
Treće kolo: između 23. i 24. svibnja 2019. Pobjednik/ci će biti nagrađeni sukladno fondu nagrada iz točke 3. ovih Pravila te će njihova imena biti objavljena na Internet stranici www.arenacentar.hr.

 1. PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnik ovog natječaja bit će obaviješten o dobitku nagrade putem Facebook profila u roku od 48 dati od dana završetka natječaja, koristeći kontakt podatke koje je upisao prilikom prijave na nagradni natječaj. Ako dobitnik u roku od 3 dana ne odgovori na dopis, e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći preuzeti te će se ista dodijeliti idućem dobitniku, prema redoslijedu kojeg je utvrdio Organizator. Nagrada je neprenosiva na treću osobu, a Organizator zadržava pravo uskratiti dodjelu nagrade ako utvrdi da dobitnik ne ispunjava uvjete za prijavu u nagradni natječaj propisane točkom 4. ovih Pravila te će Organizator tada postupiti kao i u slučaju da dobitnik ne odgovori na e-mail, odnosno ista će se dodijeliti idućem dobitniku, prema redoslijedu kojeg je utvrdio Organizator.

 1. NAGRADE

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora, a osobito ne mogu zahtijevati isplatu novčane protuvrijednosti nagrade.

 1. PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionik je suglasan da se njegovi materijali, ime i prezime, fotografije i ostali podaci mogu objaviti i koristiti od strane Organizatora, društva Arena Center Zagreb d.o.o. i/ili društva NEPI Croatia Management d.o.o. u tiskanom, zvučnom, slikovnom ili video obliku. Sudionik nagradnog natječaja prihvaća da se svi podaci i materijali dobiveni tijekom prijave na nagradni natječaj mogu koristiti u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u točki 2. ovih Pravila. Pravila o korištenju osobnih podataka su detaljno navedena u točki 11. ovih Pravila.

 1. POREZI

Pobjednik natječaja ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

 1. SPOROVI

U slučaju spora između sudionika te Organizatora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

 1. PRAVILA O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju “Osvoji ulaznice za Kerempuh“ koji se održava od 25.04. do 23.05.2019., kao sudionik i davatelj osobnih podataka, izričito pristajete i dijelite osobne podatke iz obrasca prijave (ime, prezime, adresa elektroničke pošte) s trgovačkim društvom Arena Center Zagreb d.o.o. sa sjedištem u Vice Vukova 6, 10000 Zagreb, OIB: 83997642580 kao Organizatoru i voditelju obrade osobnih podataka. Također, izričito pristajete da će osobni podaci koje ste pružili dijeliti i s društvom Arena Center Zagreb d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6, kao voditeljem obrade. Osobni će podatke obrađivati i društvo NEPI Croatia Management d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6, OIB: 94739707578, kao izvršitelj obrade osobnih podataka.

Dodatno, Organizator i društva navedena gore mogu obrađivati fotografije dobitnika nagradnog natječaja, sukladno gornjoj točki 8.

Navedene će podatke trgovačko društvo Arena Center Zagreb d.o.o. obrađivati u svrhu slanja periodičnih biltena (newslettera) davatelju osobnih podataka, u kojemu će ga informirati o proizvodima i uslugama koje se nude u trgovačkom centru Arena Centar, i to putem elektroničke pošte i pod uvjetom da sudionik pristane na primanje navedenih biltena (newslettera).

U slučaju da se prijavite za sudjelovanje u nagradnom natječaju te ne pristanete na primanje biltena (newslettera) ili budete diskvalificirani sukladno točki 4. ovih Pravila, Vaše ćemo osobne podatke obrađivati samo tijekom trajanja nagradnog natječaja. Drugim riječima, u tom će slučaju Vaši osobni podaci biti obrisani po završetku nagradnog natječaja.

Kako biste mogli sudjelovati u natječaju morate prihvatiti ova Pravila i Pravila privatnosti i pravne napomene. Ističemo da u bilo kojem trenutku imate pravo povući ovu danu privolu ili koristiti vaša prava u vezi obrade osobnih podataka, na način da o tome obavijestite voditelja obrade ili njegovog zastupnika u pisanom obliku na adresu Arena Center Zagreb d.o.o., Ulica Vice Vukova 6, 10 020 Zagreb ili e-mail na Data.Protection@nepirockcastle.com. Po primitku izjave o povlačenju privole, Arena Center Zagreb d.o.o. kao voditelj obrade će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole, osim ako je drugačije predviđeno zakonom. Valja napomenuti, kako će sve radnje obrade i/ili prijenosa učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjani.

Sve ostale informacije o načinu na koji društvo Arena Center Zagreb d.o.o. obrađuje osobne podatke možete doznati u Pravilima privatnosti i pravnim napomenama, dostupnima na sljedećoj poveznici: https://www.arenacentar.hr/hr/pravila-privatnosti-pravne-napomene/.