ARENA CENTAR JE NAJCOOL SHOPPING CENTAR

Z-generacija je rekla svoje! Već drugu godinu zaredom Arena Center je najcool shopping centar. Zbog velike zastupljenosti genzeovaca na tržištu,…


22. listopada 2021.

ARENA CENTAR JE NAJCOOL SHOPPING CENTAR

Z-generacija je rekla svoje! Već drugu godinu zaredom Arena Center je najcool shopping centar.

Zbog velike zastupljenosti genzeovaca na tržištu, JoomBoos je, drugu godinu zaredom, u suradnji s IPSOS-om proveo još jedno veliko istraživanje na reprezentativnom uzorku. U istraživanju su bila zastupljena oba spola, raspona godina od 11 do 23, a geografski je zastupljena bila cijela Hrvatska. Istraženi su različiti aspekti života generacije Z kako bi se ustanovile njihove navike i preferencije brandova na hrvatskom tržištu… Više na  LINKU