Oris Aquis Calibre 400

Zašto je Oris Aquis sat, u kojem kuca Calibre 400 tako poseban? Ideja iza novog mehanizma Calibre 400 nije bila…


11. studenoga 2021.

Oris Aquis Calibre 400

Zašto je Oris Aquis sat, u kojem kuca Calibre 400 tako poseban?

Ideja iza novog mehanizma Calibre 400 nije bila stvoriti samo funkcionalni mehanizam ili nadograditi komplikaciju već stvoriti pouzdan i trajan mehanizam otporan na svakodnevne izazove koje se pred njega stavljaju.

Novi Calibre 400 razvijao se punih pet godina. Radi se o mehanizmu koji je u potpunosti djelo Orisovih inženjera i koji će zadržati smjernicu dostupne kvalitete po kojoj je ova manufaktura poznata. 10 godina garancije na mehanizam sata službeno ne nudi nitko čime Oris pomiče ljestvicu u ovom segmentu vrlo visoko.