NAGRADNI NATJEČAJ: osvojite ruksak po izboru

NAGRADNI NATJEČAJ Osvojite ruksak po izboru Dođite u Desigual trgovinu Arena Centra u outfitu po izboru. Odaberite Desigual ruksak koji…


24. svibnja 2019.

NAGRADNI NATJEČAJ: osvojite ruksak po izboru

NAGRADNI NATJEČAJ

Osvojite ruksak po izboru

Dođite u Desigual trgovinu Arena Centra u outfitu po izboru.
Odaberite Desigual ruksak koji najbolje odgovara vašem stilu.
Fotografirajte se i sudjelujte u nagradnom natječaju.

Glavna nagrada: ruksak po izboru.

Nagradni natječaj traje od 25.05 – 28.05.2019.

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA:

Priređivač nagradnog natječaja je Magint Adria d.o.o. Lijepe Naše 6, 49290 Klanjec, Hrvatska OIB: 73831783813

Molimo uputite bilo kakve upite, prigovore ili primjedbi u vezi provođenja natječaja na adresu sjedišta Priređivača ili na adresu elektroničke pošte: desigual.arena@magistrat.hr

 

Tema i svrha natječaja

Promocija Desigual ruksaka.

Trajanje i dinamika natječaja

Na web stranici Arena centra Zagreb, postavljena je objava koja komunicira nagradni natječaj. Fanovi se pozivaju da od 25.05.2019. do 28.05.2019 dođu u Desigual trgovinu Arena centra,obučeni u outfit po svom izboru, te uz taj outfit kombiniraju bilo koji Desigual ruksak iz trgovine koji najbolje odgovara njihovom outfitu. Nakon toga se je potrebno javiti na blagajnu,gdje će biti fotografirani sa izabranim ruksakom. Najbolji outfit u kombinaciji sa ruksakom dobiva za nagradu ruksak po izboru.

Nagrada

Pojedinačna nagrada za natječaj sastoji se od:

1 x Desigual ruksaka

Ukupno se bira jedan dobitnik, koji ima pravo odabrati jedan, bilo koji ruksak koji je u tom trenu raspoloživ u trgovini Desigual u Arena centru.

Nagrada nije prenosiva, niti zamjenjiva za neke druge nagrade. Nagrada se preuzima u poslovnici Desigual u Arena centru, uz prethodnu najavu.

Pravila i uvjeti natjecanja

Pravo na sudjelovanje u natječaju i pravo na nagradu imaju svi državljani Republike Hrvatske koji imaju navršenih 18 godina u trenutku objave ovog natječaja. Maloljetnici koji su navršili 16 godina mogu biti dobitnici nagrada i primiti osvojenu nagradu prema zakonom propisanim uvjetima, tj. ako su zakonski zastupnici maloljetnog dobitnika prihvatili nagradu umjesto maloljetnog dobitnika. Osobe mlađe od 18 godina nemaju pravo sudjelovanja u natječaju i ako se utvrdi da odabrani dobitnik nije poštivao uvjete natječaja, tj. da nije imao navršenih 16 godina u trenutku objave natječaja, bit će isključen iz natječaja i nagrada mu neće biti dodijeljena. Pravo na sudjelovanje u natječaju ostvaruje se fotografiranjem u outfitu po izboru,sa željenim ruksakom i ostavljanjem osobnih podataka u vezi nagradnog natječaja u trgovini Desigual u Arena centru u zadanom roku.

Nagradni natječaj može se prekinuti, otkazati ili staviti u stanje mirovanja samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradnog natječaja biti obaviješteni putem Facebook stranice Arena Centra  Zagreb. Priređivač zadržava pravo promjene pravila ako nastupe situacije za koje smatra da iziskuju neke promjene u pravilima natječaja.

Objava rezultata

Rezultati natječaja i dobitnici će biti objavljeni najkasnije do 29.05.2019. putem objave vezane za natječaj na službenoj stranici Arena centra Zagreb, a dobitnik će biti kontaktiran zbog provjere točnosti osobnih podataka i provjere dobi dobitnika (ima li dobitnik navršenih 18 godina) te dogovora oko preuzimanja nagrade.

Obrada osobnih podataka

U odnosu na sve sudionike obrađujemo njihove osobne podatke, a u odnosu na dobitnike i dodatne osobne podatke (ime i prezime, godinu / datum rođenja i (ako je primjenjivo) ime i prezime zakonskog zastupnika ili skrbnika koji će preuzeti nagradu [te adresu]) te fotografiju. Sve navedene podatke koristimo isključivo u svrhu organizacije i provođenja nagradnog natječaja, budući da su nam oni nužni za odabir i kontaktiranje natjecatelja, provjeru ispunjavanja uvjeta natječaja te objavu dobitnika i dodjelu nagrade. Detaljne informacije o obradi osobnih podataka (svrhama, razdobljima čuvanja podataka, pravima ispitanika, itd.) prilog su ovih pravila i čine njihov sastavni dio (Prilog 1 – Obavijest o obradi osobnih podataka).

Pravo na nagradu

Sudionici koji sudjeluju u natječaju kao i dobitnici nemaju pravo zahtijevati drugačije nagrade od onih za koje su se natjecali i osvojili ih u postupku sukladno ovim Pravilima. Nagrade se ne mogu zamijeniti za novac, druge proizvode ili usluge. Preuzimanjem nagrade prestaju sve obveze Priređivača prema dobitniku. Nagrade nisu prenosive.

Suglasnost s pravilima natječaja i uvjetima korištenja

Sudionici natječaja suglasni su s ovim pravilima i uvjetima korištenja, uključujući s uvjetima obrade njihovih osobnih podataka opisanim u prilogu.

Dostupnost natjecanja/aplikacije

Priređivač nije odgovoran za dostupnost servisa Facebook i/ili komponenata koje taj servis osigurava za normalno odvijanje natjecanja, kao ni za dostupnost internet poslužitelja. Facebook nije ni na koji način povezan s ovim natječajem.

OBAVIJEST O OBRADI OSOBNIH PODATAKA

Voditelj obrade: Magint Adria d.o.o., Lijepe Naše 6, Klanjec OIB:73831783813

Koji podaci se prikupljaju i zašto? U sklopu prijave za nagradni natječaj prikupljamo ime, prezime, kontakt u vidu telefona ili e-maila, te fotografiju outfita.Prikupljene podatke koristimo isključivo u svrhu organizacije i provođenja nagradnog natječaja, budući da su nam oni nužni za odabir dobitnika, za objavu rezultata natječaja te za kontaktiranje dobitnika. Ako nisu dani svi zatraženi podaci, osoba nema pravo sudjelovanja u nagradnom natječaju. Nakon odabira dobitnika nagradnog natječaja, prikupljamo ime i prezime dobitnika (ili provjeravamo njihovu točnost), godinu / datum rođenja te, ako je dobitnik maloljetnik s navršenih 16 godina, ime i prezime zakonskog zastupnika / skrbnika koji će preuzeti nagradu. Prilikom preuzimanja nagrade, vrši se uvid u osobnu iskaznicu dobitnika odnosno njegovog zakonskog zastupnika / skrbnika (ne uzimamo kopiju niti dodatne podatke s osobne iskaznice) te se prikuplja potpis preuzimatelja. Prikupljene podatke koristimo isključivo u svrhu izvršenja obveze definirane nagradnim natječajem, budući da su nam oni potrebni za identifikaciju dobitnika i utvrđivanja ispunjavanja pravila natječaja (minimalna dob sudionika) te dodjelu nagrade. Provođenjem nagradnog natječaja priređivač ujedno ostvaruje svrhe promoviranja svojih aktivnosti, proizvoda i usluga te unapređenja svog poslovanja. Pravna osnova jesu pripremne radnje poduzete na zahtjev ispitanika. A ispitanik je dao privolu za obradu svojih osobnih podataka u svrhu nagradnog natječaja.

Sudionici u nagradnom natječaju daju privolu priređivaču da obrađuje zbirku prikupljenih osobnih podataka sudionika u skladu sa propisima s područja zaštite osobnih podataka. Priređivač jamči obradu i zaštitu osobnih podataka sukladno propisima na snazi u Republici Hrvatskoj te ih je moguće dobiti upitom na desigual.arena@magistrat.hr
Sudionici u nagradnom natječaju izričito su suglasni da priređivač može samostalno i po vlastitoj procjeni obrađivati podatke, dobivene od njih, isključivo za sljedeće svrhe:
– provedba nagradnog natječaja u svim oblicima
– kontaktiranja sudionika putem telefona ili e-maila radi obavijesti o dobitku nagrade i preuzimanju nagrade
– objava imena, prezimena i fotografije dobitnika nagrade na web- stranici nagradnog natječaja
Osobni podaci dobitnika koji se obrađuju u nagradnom natječaju su: ime i prezime, e- mail adresa, broj telefona i fotografija.
Priređivač se obvezuje se da će prikupljene osobne podatke obrađivati samo u gore navedene svrhe.

Tko ima pristup vašim podacima i koliko dugo ih čuvamo?  Uvid u korisničko ime i komentar svakog natjecatelja, kao i uvid u objavu o konačnim dobitnicima (korisničko ime), mogu imati svi posjetitelji Facebook stranice Arena centra Zagreb, na kojoj je postavljena objava koja komunicira nagradni natječaj. Pristup imenu i prezimenu dobitnika imaju samo za to ovlaštene osobe priređivača natječaja (točnije, odgovorne osobe i nadležni (marketing, IT, računovodstveni i pravni) odjeli Magint Adria d.o.o. te trgovine Desigual, koji moraju predati osvojenu nagradu. Podatke koji su javno objavljeni na Facebook stranici Arena centar Zagreb držimo objavljene za vrijeme trajanja nagradnog natječaja i kroz dodatno razdoblje nakon toga koje je potrebno za promoviranje budućih sličnih natječaja. Nevezano za javne objave, podatke dostavljene u sklopu natječaja čuvamo za interne potrebe za vrijeme koje je potrebno za (i) rješavanje eventualnih pritužbi nakon provedenog natječaja (do maksimalno 6 mjeseci), (ii) marketinške potrebe analize i unapređenje poslovanja (do maksimalno 3 godine), (iii) ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva u skladu sa zakonskim zastarnim rokovima (do maksimalno 5 godina; odnosno, iznimno, do pravomoćnog okončanja tih postupaka).

U svakom slučaju, poduzimamo sve odgovarajuće mjere zaštite povjerljivosti i sigurnosti osobnih podataka, a posebice kada je pristup podacima strogo ograničen na osobe ovlaštene obrađivati podatke za navedene svrhe.

Vaša prava i kontaktni podaci

  • Pravo na pristup informacijama: imate pravo dobiti potvrdu o obradi vaših osobnih podataka (uključujući kopiju tih podataka) te dodatne informacije o obradi vaših podataka i vašim pravima.
  • Pravo na brisanje: ako su ispunjeni uvjete predviđeni propisima (npr. ako podaci više nisu nužni u odnosu na svrhe za koje su obrađivani), imate pravo ishoditi, bez nepotrebnog odgađanja, brisanje svojih osobnih podataka. Ako ipak postoji zakonit razlog za daljnju obradu podataka, o tome ćemo vas detaljno informirati u sklopu odgovora na vaš zahtjev.
  • Pravo na ispravak: ako su vaši podaci netočni ili nepotpuni, imate pravo ishoditi ispravak odnosno dopunu tih podataka.
  • Pravo na ograničenje obrade: ako su ispunjeni uvjete predviđeni propisima (npr. ako smatrate da obrada nije zakonita, ali ne želite da vas brišemo iz baze podataka), imate pravi ishoditi ograničenje obrade vaših podataka.
  • Pravo na prigovor: kada vaše podatke obrađujemo na temelju legitimnog interesa (kao u slučaju čuvanja odnosno držanja objavljenih podataka u marketinške svrhe), imate pravo prigovoriti obradi svojih podataka. U slučaju takvog prigovora nećemo dalje obrađivati vaše osobne podatke, osim u slučaju da dokažemo da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu koji nadilaze vaše interese ili ako je to potrebno radi ostvarivanja ili obrane naših pravnih zahtjeva.
  • Pravo na prenosivost: u mjeri u kojoj se obrada provodi automatiziranim putem, imate pravo svoje osobne podatke zaprimiti u strukturiranom, uobičajeno upotrebljavanom i strojno čitljivom formatu i prenijeti ih drugom pružatelju usluga. Ako je to tehnički izvedivo, imate pravo na izravni prijenos podataka od nas drugome voditelju obrade.

Kontakt za ostvarivanje prava: desigual.arena@magistrat.hr

Također, u svakom trenutku imate pravo podnijeti pritužbu u vezi obrade svojih osobnih podataka Agenciji za zaštiti osobnih podataka, Martićeva ulica 14, 10 000 Zagreb.