Zahtjev za izdavanje Poklon kartice Arena Centra

Obrazac za narudžbu isključivo za pravne osobe

Ako ste već naručivali poklon kartice klikom popunite osnovne podatke prema OIB-u

x 50,00kn = 0,00kn

x 100,00kn = 0,00kn

x 200,00kn = 0,00kn

x 500,00kn = 0,00kn

x 1.000,00kn = 0,00kn

0 komada = 0,00kn


Klikom na 'Pošalji' prihvaćate Opća načela korištenja Poklon kartice i Pravila privatnosti Arena CentraKoraci prilikom narudžbe

  1. Naručitelj ispunjava obrazac za narudžbu
  2. Naručitelj na e-mail adresu navedenu u Obrascu prima Ponudu
  3. Naručitelj dostavlja potpisanu i pečatiranu Ponudu Arena Centru
  4. Po primitku uplate prema naručitelj na navedenu e-mail adresu prima Potvrdu o primitku uplate
  5. Po primitku uplate prema Ponudi Arena Centar izdaje nalog za izdavanje kartica
  6. Naručitelj na navedenu e-mail adresu prima obavijest o isporuci i može podići kartice na Info pultu Arena Centra