w HR EN

Zahtjev za izdavanje Poklon kartice Arena Centra

Počevši s 1. siječnja 2023., svi preostali apoeni na poklon karticama u kunama automatski su konvertirani iz kuna u eure temeljem fiksnog tečaja konverzije koji iznosi 1 euro = 7,53450 kuna, sukladno zakonu.

Kartice se izdaju u apoenima 13,27€, 26,54€, 66,36€, 132,72.€, a što prema fiksnom tečaju konverzije (1 euro = 7,53450 kuna) odgovara protuvrijednosti 99,98 kn, 199,97 kn, 499,99 kn, 999,98 kn.
Od 1.1.2023 službena valuta plaćanja u Hrvatskoj je euro. Do 14.01.2023. moguće je plaćanje u kunama i u eurima, nakon čega je moguće plaćanje isključivo u eurima. Vrijednosti na poklon karticama Arena Centra automatski su konvertirane u euro prema fiksnom tečaju konverzije kune u euro od 7,53450. Cijena koju plaćate prilikom kupnje kartice zaokružena je na dvije decimale prema pravilima matematičkog zaokruživanja, a razliku nastalu uslijed toga zaokružujemo u vašu korist. Više na linku.

Obrazac za narudžbu isključivo za pravne osobe

Ako ste već naručivali poklon kartice klikom popunite osnovne podatke prema OIB-u

x 13,27€ / 99,98kn = 0,00€ / 0,00kn

x 26,54€ / 199,97kn = 0,00€ / 0,00kn

x 66,36€ / 499,99kn = 0,00€ / 0,00kn

x 132,72€ / 999,98kn = 0,00€ / 0,00kn

0 komada = 0,00€ / 0,00kn


Klikom na 'Pošalji' prihvaćate Opća načela korištenja Poklon kartice i Pravila privatnosti Arena Centra

Iznosi su preračunati temeljem fiksnog tečaja konverzije eura u kune: 1 euro = 7,53450 kuna.Koraci prilikom narudžbe

  1. Naručitelj ispunjava obrazac za narudžbu
  2. Naručitelj na e-mail adresu navedenu u Obrascu prima Ponudu
  3. Naručitelj dostavlja potpisanu i pečatiranu Ponudu Arena Centru
  4. Po primitku uplate prema naručitelj na navedenu e-mail adresu prima Potvrdu o primitku uplate
  5. Po primitku uplate prema Ponudi Arena Centar izdaje nalog za izdavanje kartica
  6. Naručitelj na navedenu e-mail adresu prima obavijest o isporuci i može podići kartice na Info pultu Arena Centra