Pravila nagradnog natječaja: Giveaway- Vježbanje je lakše uz Zoe Primavera tajice i top

PRAVILA NAGRADNOG NATJEČAJA „GIVEAWAY: VJEŽBANJE JE LAKŠE UZ ZOE PRIMAVERA TAJICE I TOP“

Članak 1

 

Organizator nagradnog natječaja pod nazivom „Giveaway: Vježbanje je lakše uz Zoe Primavera tajice i top”(dalje: Natječaj) je Drap d.o.o., OIB: 41437879613, Ul. grada Vukovara 271, 10000 Zagreb (dalje: Organizator), u ime klijenta Arena Centar Zagreb d.o.o., Ulica Vice Vukova 6, 10020 Zagreb, (dalje: Klijent) i Zakupca (Polleo Sport). Natječaj se provodi u svrhu promocije novog proizvoda Zoe Primavera Leggings i bra Polleo Sporta i Arena Centra. Osoba koja se prijavi radi sudjelovanja na Natječaju dalje u pravilima naziva se Sudionik. Natječaj nije ni na koji način povezan, sponzoriran ili promoviran od strane Facebooka i Instagrama koji se spominju u ovim pravilima. Ova pravila Natječaja (dalje: Pravila) bit će objavljena na www.arenacentar.hr.

 

Članak 2

 

Nagradni natječaj traje od 04.05.2021. godine u 12:00 sati do 10.5.2021. godine u 23:59 sati, a odvija se putem www.instagram.com/arena_centar_/ stranice.

 

Članak 3

 

Pravo sudjelovanja u Natječaju imaju sve fizičke osobe s prebivalištem u Republici Hrvatskoj. U Natječaju ne mogu sudjelovati osobe koje su uključene u njegovu organizaciju i pripremu, osobito zaposlenici Organizatora, Klijenta, Zakupca te članovi njihovih užih obitelji.

Članak 4

 

Za sudjelovanje u Nagradnom natječaju “Giveaway: Vježbanje je lakše uz Zoe Primavera tajice i top”, sudionik mora na Instagram stranici Arena Centra, www.instagram.com/arena_centar_/, u komentaru ispod objave koja se odnosi na nagradni Natječaj, opisati u nekoliko rečenica tko je njezin/njegov najbolji motivator i napisati najbolji savjet vezan uz vježbanje koji je dobio/la od te osobe.

 

Sudionik koji se ne registrira u skladu s pravilima bit će automatski isključen iz sudjelovanja na Natječaju, odnosno neće se uzeti u obzir za dodjelu nagrade. Isto će se postupati i prema onom Sudioniku koji je dao netočne podatke. Ukoliko se ova činjenica utvrdi, ta osoba odmah gubi pravo na daljnje sudjelovanje, odnosno dodjelu nagrade ako je u međuvremenu osvoji. Osoba koja daje netočne ili tuđe podatke, isključivo odgovara za takvu zloupotrebu podataka. Organizator zadržava pravo ne uzeti u obzir podnesene sadržaje koji odražavaju rasnu, spolnu ili neku drugu vrstu diskriminacije ili na bilo koji drugi način krše ova Pravila ili zakone Republike Hrvatske. Svako korištenje lažnih ili dvostrukih profila ili opravdana sumnja u postojanje istih, sankcionirat će se eliminacijom Sudionika iz Natječaja.

 

Organizator ne može znati koje osobne podatke će Sudionici Natječaja prenijeti društvenim mrežama, niti na koji način i u kojem opsegu će takvi podaci biti korišteni od strane istih. Preporučuje se Sudioniku da se upozna s pravilima zaštite podataka Instagrama prije sudjelovanja u Natječaju. Pravila o upotrebi podataka Instagrama su dostupne na slijedećoj poveznici https://www.facebook.com/help/instagram/519522125107875.

 

Članak 5

 

Cilj Natječaja je izabrati jednog Sudionika s najkreativnijim odgovorom na  www.instagram.com/arena_centar_/stranici po izboru četveročlanog žirija Klijenta. Žiri će po završetku natječaja odabrati jednog Sudionika s najkreativnijim odgovorom postavljenim na www.instagram.com/arena_centar_/ stranici, ispod objava koje se odnose na nagradni Natječaj, tijekom trajanja nagradnog Natječaja kako je navedeno ovim Pravilima.

 

Ime dobitnika bit će objavljeno u komentaru objave na  www.instagram.com/arena_centar_/ stranici najkasnije od pet (5) radnih dana nakon završetka nagradnog Natječaja. Dobitnik je dužan poslati svoje osobne podatke (ime i prezime, adresu i broj kontakt telefona). Dobitnik osvaja komplet Zoe Primavera tajice i top. Ako se dobitnik sam ne javi, Organizator će kontaktirati dobitnika putem inboxa na njegovom Instagram profilu. U odgovoru na tu poruku dobitnik je dužan dostaviti svoje osobne podatke u roku od 24 sata kako bi potvrdio preuzimanje nagrade. Ako se dobitnik u navedenom roku ne javi ili na drugi način ne dostavi svoje podatke potrebne za preuzimanje nagrade, gubi pravo na nagradu, a nagrada će biti ponuđena drugom Sudioniku po izboru žirija. Preuzimanjem nagrade od strane dobitnika prestaju sve obveze Organizatora prema Sudioniku, odnosno Dobitniku. Dobitnik ne može zahtijevati nagradu u većim količinama ili drugačiju od one koja je navedena u ovim Pravilima od strane Organizatora. Nagrada nije zamjenjiva za novac, drugi proizvod ili uslugu.

 

Članak 6

 

Sudionik mora biti jedini i isključivi nositelj autorskih prava na postavljeni sadržaj, u opsegu u kojem je sadržaj podložan zaštiti autorskih prava. Sudionik jamči da s prijavljenim sadržajem u cijelosti ne krši autorska i druga prava treće strane. Ako dođe do kršenja prava intelektualnog vlasništva ili nekog srodnog prava, isključivu odgovornost za kršenje snosi Sudionik koji je podnio prijavu sadržaja (u bilo kojem obliku). Prijavom sadržaja na Natječaj Sudionik pristaje da se isti objavi u svrhu komunikacije dobitnika natječaja te osniva i prenosi na Klijenta neograničeno besplatno pravo iskorištavanja postavljenog sadržaja u bilo kojem obliku i isključivo za internu upotrebu.

 

Članak 7

 

Organizator će pregledati sve poslane prijave i zadržava pravo u bilo kojem trenutku diskvalificirati sudionika ako:

  • Sudionik prekrši Pravila;
  • Sudionik ne odgovori na upit Organizatora u roku od 24 sata ili ostavi netočne osobne podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti s njim u kontakt;
  • je takav sadržaj već prijavljen na Natječaju;
  • prijavljeni sadržaj se ne pridržava teme Natječaja;
  • Prijavljeni sadržaj nije autorsko djelo Sudionika koji prijavljuje;
  • Sudionik se koristi lažnim profilom za prijavu na Natječaj; lažnim profilima će se smatrati svi profili za koje postoji razumna sumnja da su kreirani isključivo u svrhu sudjelovanja u Natječaju;
  • prijavljeni sadržaj je uvredljivog ili vulgarnog sadržaja, ili na bilo koji način predstavlja sadržaj koji nije u skladu s ovim pravilima ili zakonom.
  • Ako se ustanovi da je Sudionik dao netočne podatke o sebi

 

Članak 8

 

Sudjelovanjem u natječaju „Giveaway: Vježbanje je lakše uz Zoe Primavera tajice i top” kao sudionik i davatelj osobnih podataka, izričito pristajete i dijelite osobne podatke s društvom Drap d.o.o. kao Organizatorom i izvršiteljem obrade osobnih podataka te Polleo Adria kao Zakupcem. Organizator će za potrebe sudjelovanja na Natječaju od Sudionika prikupljati ime i prezime. Svi osobni podaci Sudionika koji se prikupe tijekom Natječaja isključivo se koriste u svrhu provođenja i realizacije Natječaja. Organizator će od dobitnika prikupiti i dodatne osobne podatke: adresu i broj telefona kako bi osvojenu nagradu mogao isporučiti dobitniku. Osobni podaci sudionika i dobitnika čuvaju se najduže 2 mjeseca od završetka Natječaja, poslije čega se trajno brišu.

 

Organizator će ime, prezime i grad dobitnika objaviti u medijima po svom izboru. Također, izričito pristajete da će osobni podaci koje ste pružili dijeliti i s društvom Arena Centar Zagreb d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6, kao voditeljem obrade. Osobni će podatke obrađivati i društvo NEPI Croatia Management d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6, OIB: 94739707578, kao izvršitelj obrade osobnih podataka za potrebe izvršenja ovoga natječaja. Ističemo da u bilo kojem trenutku imate pravo povući ovu danu privolu ili koristiti vaša prava u vezi obrade osobnih podataka, na način da o tome obavijestite voditelja obrade ili njegovog zastupnika u pisanom obliku na adresu Arena Centar Zagreb d.o.o., Ulica Vice Vukova 6, 10 020 Zagreb ili e-mail na zastita.podataka@nepirockcastle.com.

Po primitku izjave o povlačenju privole, Arena Centar Zagreb d.o.o. kao voditelj obrade će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju više se neće obrađivati, počevši od datuma povlačenja privole, osim ako je drugačije predviđeno zakonom. Valja napomenuti kako će sve radnje obrade i/ili prijenosa učinjene do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjane.

Osobne podatke pobjednika (ime, prezime, adresa) obrađivat će i društvo koje dobitniku ima predati nagradu iz članka 5. ovih pravila. Ti osobni podaci dobitnika će se obrađivati samo za potrebu izvršenja primopredaje nagrade dobitniku, i to na način da će iste dobitnik navesti u izjavi koju će potpisati prilikom preuzimanja nagrade. Predmetna izjava sadržavat će odgovarajuće informacije o obradi osobnih podataka pobjednika.

 

 

Organizator će poduzeti sve potrebne korake u organizacijskom i tehničkom smislu kako bi zaštitio osobne podatke Sudionika u skladu s važećom regulativom. Smatra se da je Sudionik prikupio privolu trećih osoba čije je osobne podatke dostavio unutar svog sadržaja, u slučaju da te osobe nisu Sudionici Natječaja.

Sudionik je dužan prilikom davanja podataka dati istinite, točne i potpune kontakt podatke o sebi. Sudionik je suglasan da ga Organizator kontaktira koristeći njegove kontakt podatke. U slučaju nedostupnosti Sudionika iz bilo kojeg razloga, uključujući netočne podatke ili nemogućnost uspostavljanja kontakta, postupit će se u skladu s odredbom članka 7. Pravila.

Podnošenjem prijave Sudionik potvrđuje da je obaviješten o prikupljanju i obradi osobnih podataka. Sve ostale informacije o načinu na koji društvo Arena Centar Zagreb d.o.o. obrađuje osobne podatke možete doznati u Pravilima privatnosti i pravnim napomenama, dostupnima na sljedećoj poveznici: https://www.arenacentar.hr/hr/pravila-privatnosti-pravne-napomene.

 

Članak 9

Organizator zadržava pravo da prekine Natječaj, u slučaju okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći, u kojem slučaju se oslobađa svih mogućih nastalih obveza prema Sudioniku. Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne ovise od Organizatora. Sudionik koji sudjeluje u Natječaju prihvaća prava i obveze iz Pravila. Organizator zadržava pravo promjene Pravila, o čemu će svi Sudionici biti pravovremeno obaviješteni objavom na www.instagram.com/arena_centar_/ stranici. U slučaju spora između Organizatora i Sudionika nadležan je sud u Zagrebu. Pravila se primjenjuju počevši od dana objavljivanja na internet stranici www.instagram.com/arena_centar_/.

Podijeli