Vikend+

10.000 razloga za shopping

Plaćajte Matercard® / Maestro® karticama 20. i 21.12., iskušajte sreću jer možete osvojiti 10.000 kn!

Pravila nagradne igre


Veliki shopping vodič kroz Vikend+ ponedjeljak

U svijetu postoje super ponedjeljci – Green Monday, Cyber Monday – koji se održavaju jednom godišnje i imaju status shopping praznika. Mi u Hrvatskoj, također, imamo pregenijalan shopping ponedjeljak zbog kojeg u Arena Centru vikend traje duže. Točnije sada imamo razlog veseliti se prvom danu novog radnog tjedna.

Svaki ponedjeljak u mjesecu, naime, može se uživati u Viknendu+, u sigurnom i ugodnom shoppingu s popustima koji se ostvaruju plaćanjem Mastercard® i Maestro® karticama u odabranim trgovinama Arena Centra. U nastavku donosimo shopping odabire zbog kojih se veselimo ponedjeljku 25. svibnja 2020. Krenimo u lov na najbolje modne detalje, odjeću, obuću i opremu za dom.

Više na Super1


Tenisice na Vikend+ popustu koje ćeš poželjeti u svojoj kolekciji

Modni favorit i ovog su ljeta tenisice! Posljednjih nekoliko godina prošle su kroz mnoge transformacije, a upravo ih je to stavilo na tron kad je riječ o obući. Od sportskih i ležernih situacija pa sve do svečanih i elegantnih događanja, tenisice su se nametnule kao neizostavan modni dodatak. Zahvaljujući iznimnoj popularnosti, modni brendovi kreirali su raznovrsne modele za svaku prigodu. Uz to su ih materijalima prilagodili gotovo svim vremenskim uvjetima, što ih čini obućom poželjnom doslovno u svakoj prilici.

Više na miss7


Back2School uz Vikend+

Došlo je to vrijeme.

Počinje škola, a s njom i vječita borba svakog roditelja - kako natjerati svog klinca da u jednom dahu, bez većih komplikacija, obiđe što više dućana u kojima mora isprobati nebrojene komade odjeće.

Bilo kako bilo, nema tu pomoći. Sjeli smo u auto i krenuli u Arena Centar!

Više na tportal


Osvoji Vikend+ karticu u vrijednosti 500 kuna

Želiš osvojiti Vikend+ karticu u vrijednosti 500 kn?

Posjeti Facebook stranicu Fashion.hr, i sve što trebaš učiniti jest lajkati objavu, obavezno zapratiti Arena Centar i u komentarima označiti osobe s kojima bi podijelili ovo nezaboravno shopping iskustvo te ponedjeljak učinili slatkim poput petka!

Požuri jer vremena imatš do petka 06. lipnja kada će se nasumičnim odabirom odabrati jednog sretnog dobitnika!

Priprema, pozor... shopping! 🤩


Pravila nagradne igre Vikend+

Na temelju čl. 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14), Alert d.o.o. donosi sljedeća
KLASA: UP/I-460-02/19-01/710
URBROJ: 513-07-21-01-19-2
Zagreb, 14.studeni 2019.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

«Nagradna igra Mastercarda i Arena Centra, Vikend+ nagradna igra»

(dalje u tekstu: Pravila)

Članak 1.

Prema ovim Pravilima, društvo Alert d.o.o., Zagreb, Ulica Petra Berislavića 20, MB 01856120, OIB 69330146396 (dalje u tekstu: Priređivač), priređuje nagradnu igru naziva « Vikend+ nagradna igra».

Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Mastercard i Arena Centar.

Članak 3.

Nagradna igra « Vikend + nagradna igra » se održava od 15.12.2019. do 16.12.2019.  kada će se u sklopu trgovačkog centra Arena Centar (Ulica Vice Vukova 6, Zagreb) na lokaciji Vikend+ promo pulta nalaziti kuponi i kutija predviđena za ubacivanje kupona. Unutar Arena Centra će se za vrijeme trajanja nagradne igre nalaziti promotivni materijali s informacijama o načinu sudjelovanja u nagradnoj igri.

Ova Pravila će također biti objavljena na web stranici www.arenacentar.hr.

Članak 4.

Fond nagrade u nagradnoj igri «Vikend + nagradna igra» koja se održava od 15.12.2019. do 16.12.2019. iznosi 10.000 kn na Mastercard potrošačkoj kartici.

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac, odnosno nije moguće tražiti isplatu nagrade u gotovini, na drugoj kreditnoj ili debitnoj kartici i sl.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda prije početka nagradne igre uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 5.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje tijekom trajanja nagradne igre ispune kupon s pripadajućim brojem računa trgovine, ugostiteljskog objekta ili kina u sklopu Arena Centra  i Arena Parka (trgovačkog centra na adresi Jaruščica 4, Zagreb)  kojim dokazuju potrošnju na Mastercard i Maestro kartici od minimalno 200,00 kuna (računi se mogu zbrajati, tj. kao dokaz potrošnje od minimalno 200,00 kuna može služiti više računa). Kuponi će se u periodu od 15.12.2019. u 9 sati ujutro do 16.12.2019. do 21 sat navečer nalaziti na Vikend+ promo pultu. Kupon sudionici trebaju ispuniti osobnim podacima (ime, prezime, telefon i adresa, e-mail, iznos i broj računa, lokal u kojemu je račun izdan - trgovina, ugostiteljski objekt ili kino) i ubaciti ga u naznačenu kutiju koja će se nalaziti na Vikend+ promo pultu. Nadalje, uvjet za prijavu u nagradnu igru je davanje privole za obradu osobnih podataka, u skladu s člankom 16. ovih Pravila. Pravila o korištenju osobnih podataka su detaljno opisana u članku 16. ovih Pravila.

Svaki sudionik treba ispuniti potrebne podatke na kuponu (ime, prezime, telefon i adresa, e-mail, iznos i broj računa, lokal u kojemu je račun izdan), a samo točno i čitko popunjeni kuponi ubačeni u naznačenu kutiju ostvaruju pravo sudjelovanja u izvlačenju nagrade.

Svaki sudionik nagradne igre može sudjelovati s neograničenim brojem kupnji i neograničenim brojem ispunjenih kupona, ali isti broj računa dozvoljeno je koristiti samo jednom. Ako se isti broj računa koristi na dva ili više kupona ta će prijava biti proglašena nevažećom, odnosno u obzir će se uzeti samo ranija prijava u nagradnu igru.

Sudionici su dužni čuvati izvornike računa do kraja nagradne igre.

Ostavljanjem svojih podataka i sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik pristaje da ga se obavještava o promotivnim novostima Arena Centra, pod uvjetom da je sudionik pristao na primanje dotičnih promotivnih novosti. Sudionik se može u svakom trenutku odjaviti s liste primatelja promotivnih materijala sukladno načinu opisanom na web stranici Arena Centra, odnosno pritiskom na poveznicu „Odjavite se“ koja se nalazi u svakoj poslanoj poruci.

Članak 6.

Svi ispravno ispunjeni kuponi ubačeni u predviđenom roku u za to određenu kutiju na Vikend+ promo pultu ulaze u izvlačenje nagrade. Izvlačenje će se odvijati metodom slučajnog odabira uz prisustvo tročlane komisije.

Izvlačenje nagrade održavat će se 17.12.2019. u 10 sati ujutro u Arena Centru, a u izvlačenju sudjeluju svi ispravno popunjeni kuponi (ime, prezime, telefon i adresa, e-mail, iznos, broj računa, trgovina) zaprimljeni u periodu od 15.12.2019. u 09:00 sati do 16.12.2019. u 21:00 sati.

Izvlačenje će nadzirati tročlana Komisija. Tijekom izvlačenja imena dobitnika nagrade, sačinit će se zapisnik koji će sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu, urudžbeni broj i datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, ime i prezime i adresa članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresa dobitnika te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika. Zapisnik potpisan od svih članova komisije Priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku 8 dana od završetka nagradne igre i izvlačenja nagrada.

Priređivač će prilikom izvlačenja nagrada obavezno provjeriti jesu li ispunjeni svi uvjeti iz članka 5. ovih Pravila. Izvučeni dobitnik koji ne ispunjava uvjete iz članka 5. ovih Pravila, neće se javno objavljivati kao dobitnik, njihovi podaci će biti posebno pohranjeni i zapisnički utvrđeni te će se izvlačenje dobitnika nastaviti odnosno ponovno održati kako bi se izvukla osoba koja ispunjava sve uvjete navedene u članku 5. ovih Pravila.

Nagrada će biti izvučena slučajnim odabirom.

Članak 7.

Dobitnik nagradne igre « Vikend + nagradna igra » bit će objavljen na internet stranici www.arenacentar.hr  te na profilima Arena Centra na društvenim mrežama. Dobitnik nagrade bit će obaviješteni telefonom ili pisanim putem o dobitku nagrade u roku od 7 (sedam) dana od dana izvlačenja. Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa), sukladno članku 16. ovih Pravila. Navedeni podaci bit će upotrijebljeni za direktni marketing Arena Centra, pod uvjetom da sudionici pristanu na primanje poruka marketinške prirode, kako je to objašnjeno u članku 5. ovih Pravila.

Članak 8.

Društvo Mastercard Europe SA, sa sjedištem u Belgiji, osigurava objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči dobitniku njihovu isporuku.

Članak 9.

Dobitnik u nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim Pravilima, treba preuzeti nagradu u roku 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.

Po isteku roka iz stavka 1. ovog članka Priređivač će u roku od daljnjih 8 (osam) pisano obavijestiti dobitnika koji nije preuzeo nagradu, o dobitku i pravu da ga preuzme u roku od 15 (petnaest) dana.

Po isteku tog naknadnog roka dobitnik koji nije preuzeo nagradu gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade, a Priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik mora predočiti izvornik(e) računa kojim(a) dokazuje potrošnju na Mastercard i Maestro kartici od minimalno 200,00 kuna.

Članak 10.

Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom potvrde o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 11.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika,  dok će nepodijeljene ili nepodignute nagrade biti prodane na javnom natječaju, sukladno odredbama Općeg poreznog zakona, a sredstva ostvarena prodajom bit će uplaćena u korist državnog proračuna u roku od 90 (devedeset) dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

Članak 12.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem profila Arena Centra na društvenim mrežama i web stranice www.arenacentar.hr.

Članak 13.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji, kao ni zaposlenici društva NEPI Croatia Management d.o.o. sa svojom užom obitelji.

Članak 14.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena.

Članak 15.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 16.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri « Vikend+ nagradna igra » koja se održava od 15.12.2019. do 16.12.2019., kao sudionik i davatelj osobnih podataka, izričito pristajete dijeliti osobne podatke iz obrasca prijave (ime, prezime, telefon i adresa, e-mail, iznos i broj računa) s Priređivačem kao izvršiteljem obrade osobnih podataka. Također, izričito pristajete da se osobni podaci koje ste pružili Priređivaču mogu dijeliti i s društvom Arena Center Zagreb d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6, kao voditeljem obrade. Osobne podatke može obrađivati i društvo NEPI Croatia Management d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6, OIB: 94739707578, kao izvršitelj obrade osobnih podataka.

Navedene će podatke trgovačko društvo Arena Center Zagreb d.o.o. obrađivati u svrhu objave informacija o dobitniku i slanja periodičnih biltena (newslettera) davatelju osobnih podataka, u kojemu će ga informirati o proizvodima i uslugama koje se nude u trgovačkom centru Arena Centar, i to putem elektroničke pošte i pod uvjetom da sudionik pristane na primanje navedenih biltena (newslettera).

Napominjemo da je preduvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri prihvaćanje ovih Pravila i davanje privole za obradu osobnih podataka. Ističemo da imate pravo povući ovu danu privolu u bilo kojem trenutku, na način da o tome obavijestite Arena Centar u pisanom obliku na adresu Arena Center Zagreb d.o.o., Ulica Vice Vukova 6, 10 000 Zagreb ili e-mail na Data.Protection@nepirockcastle.com, odnosno da o tome obavijestite Priređivača putem e-maila na prijava@alert.hr. Također, privolu za obradu osobnih podataka radi slanja promotivnih newslettera je moguće povući na način da u primljenom promotivnom newsletteru pritisnete poveznicu „Odjavite se“, a koja će se nalaziti u svakom newsletteru. Po primitku izjave o povlačenju privole, Arena Center Zagreb d.o.o., odnosno Priređivač će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Valja napomenuti, kako će sve radnje obrade i/ili prijenosa učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjani.

Posebno o obradi osobnih podataka od strane Priređivača:

Alert d.o.o. poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU ) 2016/679.

Osobni podaci prikupljeni u skladu s ovim Pravilima bit će obrađeni jedino u svrhu provođenja ove nagradne igre te će nakon završetka nagradne igre, a zaključno sa 17.12.2019. osobni podaci biti uklonjeni iz evidencije društva Alert d.o.o. i iste više nećemo obrađivati. Sudionik nagradne igre ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu pisanim putem na prijava@alert.hr čime gubi pravo sudjelovanja u nagradnoj igri (ako je ista u tijeku), a na navedenoj adresi elektroničke pošte možete zatražiti više informacija o obradi svojih osobnih podataka.

Društvo Alert d.o.o. se obvezuje da osobne podatke neće otkrivati trećim osobama.

Sve ostale informacije o načinu na koji društvo Arena Center Zagreb d.o.o. obrađuje osobne podatke možete doznati u Pravilima privatnosti i pravnim napomenama, dostupnima na sljedećoj poveznici: https://www.arenacentar.hr/hr/pravila-privatnosti-pravne-napomene/.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvo

 


Pravila nagradnog natječaja

 1. ORGANIZATOR

Nagradni natječaj „VIKEND+ nagradni natječaj“ organizira društvo Alert d.o.o., OIB: 69330146396, sa sjedištem u Zagrebu, (dalje: Organizator), koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja. Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 1. TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Nagradni natječaj, u kojem se od natjecatelja traži da objave najkreativniju fotografiju na Instagram profilu s hashtagom #vikend+, raspisuje se u svrhu promocije trgovačkog centra Arena Centar i Mastercard promotivnih pogodnosti. Nagradni natječaj traje od 15. ožujka u  9:00 sati do 16. ožujka u 21:00 sat. Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

 1. FOND NAGRADA

Fond nagrada koje sudionici mogu osvojiti uključuje:
• Mastercard Priceless iskustvo u vrijednosti od 1500 kuna ovisno o aktualnim ponudama na Priceless web stranici

 1. PRAVO SUDJELOVANJA I PRIJAVA

Pravo prijave za sudjelovanje u ovom nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina i s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje u propisanom razdoblju objave najkreativniju fotografiju sa napisanom „shopping mudrosti“ na Instagram profilu s hashtagom #vikend+, i upišu potrebne osobne podatke. Organizator je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora, društva Arena Center Zagreb d.o.o. i/ili društva NEPI Croatia Management d.o.o. Sudionici nagradnog natječaja prihvaćanjem Pravila se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora, društva Arena Center Zagreb d.o.o. ili društva NEPI Croatia Management d.o.o. na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška, štete ili slično koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim Pravilima.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati radnici Organizatora, društava koje posluju u okviru NEPI Rockcastle grupe niti uži članovi njihovih obitelji.

 1. PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Organizator će utvrditi pobjednika/e natječaja (17.3.2020.). Pobjednik/ci će biti nagrađeni sukladno fondu nagrada iz točke 3. ovih Pravila te će njihova imena i fotografije biti objavljeni na Internet stranici (https://www.arenacentar.hr/hr/vikendplus/nagradni-natjecaj/ ).

 1. PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnik ovog natječaja bit će obaviješten o dobitku nagrade putem elektroničke pošte u roku od 7 dana od dana završetka natječaja, koristeći kontakt podatke koje je upisao prilikom prijave na nagradni natječaj. Ako dobitnik u roku od 3 dana ne odgovori na dopis, e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći preuzeti te će se ista dodijeliti idućem dobitniku, prema redoslijedu kojeg je utvrdio Organizator. Nagrada je neprenosiva na treću osobu, a Organizator zadržava pravo uskratiti dodjelu nagrade ako utvrdi da dobitnik ne ispunjava uvjete za prijavu u nagradni natječaj propisane točkom 4. ovih Pravila te će Organizator tada postupiti kao i u slučaju da dobitnik ne odgovori na e-mail, odnosno ista će se dodijeliti idućem dobitniku, prema redoslijedu kojeg je utvrdio Organizator.

 1. NAGRADE

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora, a osobito ne mogu zahtijevati isplatu novčane protuvrijednosti nagrade.

 1. PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionik je suglasan da se njegovi materijali, ime i prezime, fotografije i ostali podaci mogu objaviti i koristiti od strane Organizatora, društva Arena Center Zagreb d.o.o. i/ili društva NEPI Croatia Management d.o.o. u tiskanom, zvučnom, slikovnom ili video obliku. Sudionik nagradnog natječaja prihvaća da se svi podaci i materijali dobiveni tijekom prijave na nagradni natječaj mogu koristiti u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u točki 2. ovih Pravila. Pravila o korištenju osobnih podataka su detaljno navedena u točki 11. ovih Pravila.

 1. POREZI

Pobjednik natječaja ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

 1. SPOROVI

U slučaju spora između sudionika te Organizatora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

 1. PRAVILA O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju „VIKEND+ nagradni natječaj“ koji se održava od 15. ožujka  u  9:00 sati do 16.ožujka  u 21:00 sat, kao sudionik i davatelj osobnih podataka, izričito pristajete i dijelite osobne podatke iz obrasca prijave ime, prezime, adresa elektroničke pošte i telefonski broj/broj mobilnog telefona s trgovačkim društvom Alert d.o.o. sa sjedištem u Petra Berislavića 20, OIB: 69330146396 kao Organizatoru i voditelju/izvršitelju obrade osobnih podataka. Također, izričito pristajete da će osobni podaci koje ste pružili dijeliti i s društvom Arena Center Zagreb d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6, kao voditeljem obrade. Osobni će podatke obrađivati i društvo NEPI Croatia Management d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6, OIB: 94739707578, kao izvršitelj obrade osobnih podataka.

Dodatno, Organizator i društva navedena gore mogu obrađivati fotografije dobitnika nagradnog natječaja, sukladno gornjoj točki 8.

Navedene će podatke trgovačko društvo Arena Center Zagreb d.o.o. obrađivati u svrhu slanja periodičnih biltena (newslettera) davatelju osobnih podataka, u kojemu će ga informirati o proizvodima i uslugama koje se nude u trgovačkom centru Arena Centar, i to putem elektroničke pošte i pod uvjetom da sudionik pristane na primanje navedenih biltena (newslettera).

U slučaju da se prijavite za sudjelovanje u nagradnom natječaju te ne pristanete na primanje biltena (newslettera) ili budete diskvalificirani sukladno točki 4. ovih Pravila, Vaše ćemo osobne podatke obrađivati samo tijekom trajanja nagradnog natječaja. Drugim riječima, u tom će slučaju Vaši osobni podaci biti obrisani po završetku nagradnog natječaja.

Kako biste mogli sudjelovati u natječaju morate prihvatiti ova Pravila i Pravila privatnosti i pravne napomene. Ističemo da u bilo kojem trenutku imate pravo povući ovu danu privolu ili koristiti vaša prava u vezi obrade osobnih podataka, na način da o tome obavijestite voditelja obrade ili njegovog zastupnika u pisanom obliku na adresu Arena Center Zagreb d.o.o., Ulica Vice Vukova 6, 10 020 Zagreb ili e-mail na Data.Protection@nepirockcastle.com. Po primitku izjave o povlačenju privole, Arena Center Zagreb d.o.o. kao voditelj obrade će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole, osim ako je drugačije predviđeno zakonom. Valja napomenuti, kako će sve radnje obrade i/ili prijenosa učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjani.

Sve ostale informacije o načinu na koji društvo Arena Center Zagreb d.o.o. obrađuje osobne podatke možete doznati u Pravilima privatnosti i pravnim napomenama, dostupnima na sljedećoj poveznici: https://www.arenacentar.hr/hr/pravila-privatnosti-pravne-napomene/.


Osvoji shopping s prijateljicom u Arena Centru

Iako je shopping uvijek dobra ideja, odsada, ponedjeljak postaje dan rezerviran za odlazak u omiljeni shopping centar. Za najduži vikend, najljepši ponedjeljak i najbolji shopping svaki tjedan, Arena Centar je u suradnji s Mastercardom pripremio VIKEND+ ponedjeljak. Svaki ponedjeljak u mjesecu stvoren je za uživanje u ugodnom i sigurnom shoppingu. Plaćanjem Mastercard i Maestro karticama u odabranim trgovinama Arena Centra moći ćete ostvariti odlične popuste, a opcija beskontaktnog plaćanja vaš će shopping učiniti bržim i sigurnijim.

Arena Centar i Mastercard znaju da je shopping najbolji u društvu zbog čega su za posljednji #OdbrojavamDo giveaway pripremili dvije VIKEND+ poklon kartice u vrijednosti od 500 kuna. Što trebate učiniti kao biste ih imali prilike osvojiti i tako razveseliti sebe i svoju omiljenu shopping partnericu ili partnera saznajte na Journal.hr


Mašin Vikend+ ponedjeljak

 

Maša Zibar, poznata lifestyle vloggerica, zna da je najbolje shoppingirati ponedjeljkom. To nije samo običan ponedjeljak, to je produženi vikend, to je Vikend+ ponedjeljak, dan kada uživamo u popustima uz plaćanje Mastercard® i Maestro® karticama u odabranim trgovinama Arena Centra.

Maša je iskoristila pogodnosti kako bi popunila svoj ormar najnovijim kolekcijama i najkul krpicama 😊. Posjetila je TAF (The Athlete's Foot), Replay, Sportinu, Terranovu, Optiku Andu i L'Occitane.

Dođite svaki ponedjeljak kada je Vikend+ i uvjerite se kako je dobar osjećaj shoppingirati ponedjeljkom.

Kako se Maša provela u Arena Centru i koje outfite je odabrala, pogledajte na @mashinthebeauty


Ljetne haljinice, kombinezoni i nagradna igra

Kalendarski smo zakoračile u naše omiljeno godišnje doba: dugo toplo ljeto. Ne znamo za vas, ali mi svako ljeto imamo jednu misiju: isprazniti ormar od suvišne robe koju nismo stavile na sebe dvije sezone i vidjeti što nam nedostaje kako bi upotpunile savršeni ljetni look.

Za to nam nisu potrebne 'hrpe' odjeće već nekoliko ključnih komada koje možemo super iskombinirati s raznim outfitima, a najviše od svega volimo ljetne haljine i kombinezone jer s jednim komadom dobijemo cijeli ljetni stylish izgled.

Lepršava haljina ili prozračni kombinezon sve su što nam treba - uz njih su potrebne samo sunčane naočale, šešir i sandale ili japanke i to je to - spremne smo za sunčane dane na plaži i odmaranje u hladu borova.

Zato smo odlučile otići u Arenu Centar i vidjeti što nude. Osim ljetnih sniženja, privukla nas je i nagradna igra. Naime, svi koji potroše minimalno 200 kuna na Mastercard® i Maestro® kartici svaki ponedjeljak tijekom srpnja i kolovoza u bilo kojoj trgovini Arena Centra i Arena Parka mogu osvojiti shopping u vrijednosti 1000 kn.

Više na zena.rtl.hr


Imamo razlog za voljeti početak tjedna

Iako mnogima početak tjedna teško pada jer se treba vratiti radnim obavezama nakon vikenda, ovaj ponedjeljak je poseban iz više razloga. Osim što je praznik, Vikend+ je u Arena Centru

22. lipnja je super ponedjeljak definitivno zbog više razloga. Osim što je praznik u Arena Centru se održava Vikend+. Ondje vikend traje dulje. Naime, razveselila nas je vijest da u Arena Centru brinu da početak tjedna bude sjajan i to zahvaljujući akcijama i popustima, s kojima možemo obnoviti garderobu, a opet uštedjeti. Vikend+ i ponedjeljak, dobitna su kombinacija

Naime, svaki ponedjeljak u mjesecu uživaj u sigurnom i ugodnom shoppingu s popustima koje ostvaruješ plaćanjem Mastercard® i Maestro® karticama u odabranim trgovinama Arena Centra.

S obzirom na to da posljednja dva mjeseca i nismo previše mogle po trgovinama, jedva čekamo 22. lipnja i Vikend+ promociju.

Više na zena.rtl.hr 


Modni komadi koji privlače poglede

Ljeto nam je stiglo, a to polako sve više potvrđuju visoke temperature koje nas iz dana u dan podsjećaju kako je krajnji trenutak da uskočite u omiljene ljetne odjevne predmete. Kao što smo spomenuli, ljeto voli opuštenost i udobnost, no to ne znači da morate zaboraviti na chic stylinge. Naime, neki od omiljenih ljetnih odabira su sami po sebi poprilično stylish te ne zahtijevaju pregršt detalja, a u tu skupinu svakako se ubrajaju haljine, majice i kratke hlačice. S obzirom na užurbani način života i kronični manjak vremena, shopping volimo obaviti na jednom mjestu, a ima li za to boljeg odabira od Arena Centra.

Vijest koja nas iznimno veseli i dodatno potiče da što prije zavirimo na police omiljenih brendova jest činjenica da Arena Centar svakog ponedjeljka nudi dodatne sjajne popuste unutar Vikend + kampanje. Riječ je o svojevrsnom 'produženom vikendu' u kojem možete iskoristiti popuste prilikom plaćanja Mastercard® i Maestro® karticama u odabranim trgovinama Arena Centra. Ne zaboravite da uvijek možete iskoristiti mogućnost i beskontaktnog plaćanja koje omogućava jednostavniju, bržu i naravno, sigurniju kupnju.

Više na fashion.hr


Kako spojiti nespojivo

Nekada nositi tenisice na odijelo ili haljinu bilo je nezamislivo. No, u posljednje vrijeme spojiti naizgled nespojive stvari i više je nego normalno, čak i poželjno.

Sportski šik definitivno je obilježio ovu godinu. Upravo dok smo bili kod kuće traperice i haljine, zamijenile su tajice, trenirke i sportske majice. I sada kada je važno da smo odgovorni i čuvamo zdravlje sebe i drugih, i dalje volimo tu udobnost. Zato je sportski šik definitivno nešto što nam se sviđa i što želimo i volimo nositi.

Prekrasna haljina i tenisice, nekada je to bilo nezamislivo vidjeti baš kao i vidjeti frajera u odijelu sa sportskim tenisicama, no posljednjih godina to je pravi hit.

Osim toga, šik možeš biti i u oversized hoodici koju ćeš iskombinirati sa sjajnim natikačama. U takvoj kombinaciji možeš prošetati gradom, ali i u opuštenu šetnju navečer jer ti neće trebati ni jakna.

Više na zena.rtl.hr


Pravila nagradne igre

KLASA: UP/I-460-02/20-01/258

URBROJ: 513-07-21-01-20-2

Zagreb, 24. lipanj 2020.

Na temelju čl. 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14), Alert d.o.o. donosi sljedeća

Zagreb, 19. lipnja 2020.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

«Nagradna igra Mastercarda i Arena Centra, Vikend+ nagradna igra »

(dalje u tekstu: Pravila)

Članak 1.

Prema ovim Pravilima, društvo Alert d.o.o., Zagreb, Ulica Petra Berislavića 20, MB 01856120, OIB 69330146396 (dalje u tekstu: Priređivač), priređuje nagradnu igru naziva « Vikend+ nagradna igra».

Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Mastercard i Arena Centar.

Članak 3.

Nagradna igra « Vikend + nagradna igra » se održava u razdoblju od 06.07.2020. do 31.08.2020., kada će se svaki ponedjeljak (6.,13.,20.,27. srpnja i 3.,10.,17.,24.,31. kolovoza) u sklopu trgovačkog centra Arena Centar (Ulica Vice Vukova 6, Zagreb) na lokaciji Vikend+ promo pulta nalaziti kuponi i kutija predviđena za ubacivanje kupona. Unutar Arena Centra će se za vrijeme trajanja nagradne igre nalaziti promotivni materijali s informacijama o načinu sudjelovanja u nagradnoj igri, tj. Pravilima nagradne igre.

Ova Pravila će također biti objavljena na web stranici www.arenacentar.hr.

Članak 4.

Fond nagrade u nagradnoj igri «Vikend + nagradna igra» koja se održava od 06.07.2020. do 31.08.2020. iznosi ukupno 9.000 kn i sastoji se od 9 nagrada: 1000,00 kn za svaki ponedjeljak na Mastercard potrošačkoj kartici.

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac, odnosno nije moguće tražiti isplatu nagrade u gotovini, na drugoj kreditnoj ili debitnoj kartici i sl.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda prije početka nagradne igre uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 5.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje tijekom trajanja nagradne igre, točnije svaki ponedjeljak u razdoblju od 6.7. do 31.8.2020. od 9:00 do 21:00, ispune kupon s pripadajućim brojem računa trgovine, ugostiteljskog objekta ili kina, a koji sudjeluju u Vikend+ kampanji, u sklopu Arena Centra (Ulica Vice Vukova 6, Zagreb) i Arena Parka ( Jaruščica 4, Zagreb) kojim dokazuju potrošnju na Mastercard i Maestro kartici od minimalno 200,00 kuna (računi se mogu zbrajati, tj. kao dokaz potrošnje od minimalno 200,00 kuna može služiti više računa). Kuponi će se svaki ponedjeljak od 9:00 do 21:00, u periodu od 06.07.2020. 31.08.2020. nalaziti na Vikend+ promo pultu. Kupon sudionici trebaju ispuniti osobnim podacima (ime, prezime, telefon i adresa, e-mail, iznos i broj računa, lokal u kojemu je račun izdan - trgovina, ugostiteljski objekt ili kino) i ubaciti ga u naznačenu kutiju koja će se nalaziti na Vikend+ promo pultu. Nadalje, uvjet za prijavu u nagradnu igru je davanje privole za obradu osobnih podataka, u skladu s člankom 16. ovih Pravila. Pravila o korištenju osobnih podataka su detaljno opisana u članku 16. ovih Pravila.

Svaki sudionik treba ispuniti potrebne podatke na kuponu (ime, prezime, telefon i adresa, e-mail, iznos i broj računa, lokal u kojemu je račun izdan), a samo točno i čitko popunjeni kuponi ubačeni u naznačenu kutiju ostvaruju pravo sudjelovanja u izvlačenju nagrade.

Svaki sudionik nagradne igre može sudjelovati s neograničenim brojem kupnji i neograničenim brojem ispunjenih kupona, ali isti broj računa dozvoljeno je koristiti samo jednom. Bit će pregledani svi kuponi te ukoliko se isti broj računa koristi na dva ili više kupona ta će prijava biti proglašena nevažećom, odnosno u obzir će se uzeti samo ranija prijava u nagradnu igru. Isti računi ne mogu sudjelovati u narednom izvlačenju.

Sudionici su dužni čuvati izvornike računa do kraja nagradne igre.

Ostavljanjem svojih podataka i sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik pristaje da ga se obavještava o promotivnim novostima Arena Centra, pod uvjetom da je sudionik pristao na primanje dotičnih promotivnih novosti. Sudionik se može u svakom trenutku odjaviti s liste primatelja promotivnih materijala sukladno načinu opisanom na web stranici Arena Centra, odnosno pritiskom na poveznicu „Odjavite se“ koja se nalazi u svakoj poslanoj poruci.

Članak 6.

Svi ispravno ispunjeni kuponi ubačeni u predviđenom roku (svaki ponedjeljak u razdoblju od 6.7. do 31.8.2020. od 9:00 – 21:00) u za to određenu kutiju na Vikend+ promo pultu ulaze u izvlačenje nagrade. Izvlačenje će se odvijati metodom slučajnog odabira uz prisustvo tročlane komisije.

Izvlačenje nagrade održavat će se svaki ponedjeljak u razdoblju od 06.07.2020. do 31.08.2020. (točnije: 6.,13.,20.,27. srpnja i 3.,10.,17.,24.,31. kolovoza 2020.) u 21:00 sat u Arena Centru, a u izvlačenju sudjeluju svi ispravno popunjeni kuponi (ime, prezime, telefon i adresa, e-mail, iznos, broj računa, trgovina) zaprimljeni u ponedjeljak kada se održava Vikend+ promocija u periodu od 06.07.2020. do 31.08.2020.

Izvlačenje će nadzirati tročlana Komisija (Marija Vulić, Jelena Siništaj i Sven Petrak). Tijekom izvlačenja imena dobitnika nagrade, sačinit će se zapisnik koji će sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu, urudžbeni broj i datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, ime i prezime i adresa članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresa dobitnika te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika. Zapisnik potpisan od svih članova komisije Priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku 8 dana od završetka nagradne igre, točnije 6.9.2020.

Komisija će prilikom izvlačenja nagrada obavezno provjeriti jesu li ispunjeni svi uvjeti iz članka 5. ovih Pravila. Izvučeni dobitnik koji ne ispunjava uvjete iz članka 5. ovih Pravila, neće se javno objavljivati kao dobitnik, njihovi podaci će biti posebno pohranjeni i zapisnički utvrđeni te će se izvlačenje dobitnika nastaviti odnosno ponovno održati kako bi se izvukla osoba koja ispunjava sve uvjete navedene u članku 5. ovih Pravila.

Nagrada će biti izvučena slučajnim odabirom.

Članak 7.

Dobitnik nagradne igre « Vikend + nagradna igra » bit će objavljen na internet stranici www.arenacentar.hr te na profilima Arena Centra na društvenim mrežama. Dobitnik nagrade bit će obaviješteni telefonom i pisanim putem o dobitku nagrade u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja. Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa), sukladno članku 16. ovih Pravila. Navedeni podaci bit će upotrijebljeni za direktni marketing Arena Centra, pod uvjetom da sudionici pristanu na primanje poruka marketinške prirode, kako je to objašnjeno u članku 5. ovih Pravila.

Članak 8.

Društvo Mastercard Europe SA, sa sjedištem u Belgiji, osigurava objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči dobitniku njihovu isporuku.

Članak 9.

Dobitnik u nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim Pravilima, treba preuzeti nagradu u roku 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.

Po isteku roka iz stavka 1. ovog članka Priređivač će u roku od daljnjih 8 (osam) pisano obavijestiti dobitnika koji nije preuzeo nagradu, o dobitku i pravu da ga preuzme u roku od 15 (petnaest) dana.

Po isteku tog naknadnog roka dobitnik koji nije preuzeo nagradu gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade, a Priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik mora predočiti izvornik(e) računa kojim(a) dokazuje potrošnju na Mastercard i Maestro kartici od minimalno 200,00 kuna u skladu sa Pravilima nagradne igre, a čiji broj je naznačen na izvučenom dobitnom kuponu.

Članak 10.

Nagrada se preuzuma na adresi Preređivača, Alert d.o.o. Petra Berislavića 20, Zagreb 10000. Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom potvrde o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 11.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika, dok će nepodijeljene ili nepodignute nagrade biti prodane na javnom natječaju, sukladno odredbama Općeg poreznog zakona, a sredstva ostvarena prodajom bit će uplaćena u korist državnog proračuna u roku od 90 (devedeset) dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

Članak 12.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem profila Arena Centra na društvenim mrežama i web stranice www.arenacentar.hr.

Članak 13.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i članovi njihova uže obitelji, kao ni zaposlenici društava NEPI Croatia Management d.o.o. i Arena Center Zagreb d.o.o. te članovi njihove uže obitelji.

Članak 14.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena.

Članak 15.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 16.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri « Vikend+ nagradna igra » koja se održava svaki ponedjeljak u razdoblju od 06.07.2020. do 31.08.2020., kao sudionik i davatelj osobnih podataka, izričito pristajete dijeliti osobne podatke iz obrasca prijave (ime, prezime, telefon i adresa, e-mail, iznos i broj računa) s Priređivačem kao izvršiteljem obrade osobnih podataka. Također, izričito pristajete da se osobni podaci koje ste pružili Priređivaču mogu dijeliti i s društvom Arena Center Zagreb d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6, kao voditeljem obrade. Osobne podatke može obrađivati i društvo NEPI Croatia Management d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6, OIB: 94739707578, kao izvršitelj obrade osobnih podataka.

Navedene će podatke društva Arena Center Zagreb d.o.o./NEPI Croatia Management d.o.o. obrađivati u svrhu objave informacija o dobitniku i slanja periodičnih biltena (newslettera) davatelju osobnih podataka, u kojemu će ga informirati o proizvodima i uslugama koje se nude u trgovačkom centru Arena Centar, i to putem elektroničke pošte i pod uvjetom da sudionik pristane na primanje navedenih biltena (newslettera).

Napominjemo da je preduvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri prihvaćanje ovih Pravila i davanje privole za obradu osobnih podataka. Ističemo da imate pravo povući ovu danu privolu u bilo kojem trenutku, na način da o tome obavijestite Arena Centar u pisanom obliku na adresu Arena Center Zagreb d.o.o., Ulica Vice Vukova 6, 10 020 Zagreb ili e-mail na Data.Protection@nepirockcastle.com, odnosno da o tome obavijestite Priređivača putem e-maila na prijava@alert.hr. Također, privolu za obradu osobnih podataka radi slanja promotivnih newslettera je moguće povući na način da u primljenom promotivnom newsletteru pritisnete poveznicu „Odjavite se“, a koja će se nalaziti u svakom newsletteru. Po primitku izjave o povlačenju privole, Arena Center Zagreb d.o.o., odnosno Priređivač će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Valja napomenuti, kako će sve radnje obrade i/ili prijenosa učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjani.

Posebno o obradi osobnih podataka od strane Priređivača:

Alert d.o.o. poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU ) 2016/679.

Osobni podaci prikupljeni u skladu s ovim Pravilima bit će obrađeni jedino u svrhu provođenja ove nagradne igre te će nakon završetka nagradne igre, a zaključno sa 31.08.2020. osobni podaci biti uklonjeni iz evidencije društva Alert d.o.o. i iste više nećemo obrađivati. Sudionik nagradne igre ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu pisanim putem na prijava@alert.hr čime gubi pravo sudjelovanja u nagradnoj igri (ako je ista u tijeku), a na navedenoj adresi elektroničke pošte možete zatražiti više informacija o obradi svojih osobnih podataka. Iznimno, ako sudionik pristane na primanje newslettera od strane Arena Center Zagreb d.o.o., osobni podaci će se obrađivati i nakon završetka nagradne igre.

Društvo Alert d.o.o. se obvezuje da osobne podatke neće otkrivati trećim osobama, osim osobnih podataka dobitnika koji će se dijeliti s Ministarstvom financija Republike Hrvatske te osobnih podataka sudionika koji će se dijeliti sa društvima izričito naznačenim u ovom čl. 16. Pravila.

Sve ostale informacije o načinu na koji društvo Arena Center Zagreb d.o.o. obrađuje osobne podatke možete doznati u Pravilima privatnosti i pravnim napomenama, dostupnima na sljedećoj poveznici: https://www.arenacentar.hr/hr/pravila-privatnosti-pravne-napomene/.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvo.


Fitness influenceri spojili shopping s Vikend+ nagradnom igrom

Svi znamo koliko je bitno dobro izgledati dok treniramo, bitno nam je koji kompletić nosimo, jesu li tajice dobro iskomibinrane s topićem, da tenisice nisu samo udobne već i najmodernije, ali i instafriendy jer ako se ne fotkaš u teretani, kao da nisi ni bio.

Upravo to su nam pokazali Tea i Drago, poznati mladi fitness infleunceri, koji itekako paze kako izgledaju, ali i što nose. Proveli su nas kroz Arena Centar i odabrali najbolje sportske komade.

Posjetili su Nike, Sport Vision i Intersport. Uz dobar sportski shopping sudjelovali su i u Vikend+ nagradnoj igri.

Dođi i ti svaki ponedjeljak do 31.8. i sudjeluj u nagradnoj igri jer možda baš ti osvojiš poklon karticu u vrijednosti od 1000,00 kn.

Čekamo te!


Hit ponuda o kojoj svi pričaju

Ljeto nam se polako bliži kraju, ali popusti i akcije u Arena Centru još uvijek traju.

Uz jesen i proljeće, moja najdraža sezona je svakako sezona sniženja.

Popusti, akcije i razne pogodnosti savršeno su vrijeme da obnovim garderobu i kozmetičku torbicu, a najviše volim kada to mogu učiniti sve na jednom mjestu. Idealna destinacija za to je Arena Centar u kojem mogu kupiti sve, od haljine i traperica do maske za njegu lica i opreme za fitness.

Ponedjeljak je postao moj omiljeni dan za kupovinu jer Arena Centar ima odličnu Vikend+ nagradnu igru u kojoj možemo osvojiti shopping u vrijednosti čak 1000 kuna! Sve što treba napraviti je svaki ponedjeljak do kraja kolovoza potrošiti minimalno 200 kuna na Mastercard® i Maestro® kartici u bilo kojoj trgovini Arena Centra i Arena Parka te ubaciti račun sa svojim podacima u označenu kutiju u Centru. Vrlo jednostavno, zar ne?

više na zena.rtl.hr


Pravila nagradne igre

Nagradna igra Mastercarda i Arena Centra, Vikend+ nagradna igra

(dalje u tekstu: Pravila)

Na temelju čl. 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14), Alert d.o.o. donosi sljedeća Pravila.

KLASA: UP/I-460-02/20-01/552
URBROJ: 513-07-21-01-20-2
Zagreb, 24. studenog 2020.

Članak 1.

Prema ovim Pravilima, društvo Alert d.o.o., Zagreb, Ulica Petra Berislavića 20, MB 01856120, OIB 69330146396 (dalje u tekstu: Priređivač), priređuje nagradnu igru naziva « Vikend+ nagradna igra».

Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Mastercard i Arena Centar.

Članak 3.

Nagradna igra « Vikend + nagradna igra » se održava u razdoblju od 20.12.2020. do 21.12.2020.,   kada će se u sklopu trgovačkog centra Arena Centar (Ulica Vice Vukova 6, Zagreb) na lokaciji Vikend+ promo pulta nalaziti kuponi i kutija predviđena za ubacivanje kupona. Unutar Arena Centra će se za vrijeme trajanja nagradne igre nalaziti promotivni materijali s informacijama o načinu sudjelovanja u nagradnoj igri, tj. Pravilima nagradne igre.

Ova Pravila će također biti objavljena na web stranici www.arenacentar.hr.

Članak 4.

Fond nagrade u nagradnoj igri «Vikend + nagradna igra» koja se održava od 20.12.2020. do 21.12.2020. iznosi ukupno 10.000,00 kn na Mastercard potrošačkoj kartici.

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac, odnosno nije moguće tražiti isplatu nagrade u gotovini, na drugoj kreditnoj ili debitnoj kartici i sl.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda prije početka nagradne igre uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 5.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje tijekom trajanja nagradne igre, točnije u razdoblju od 20.12.2020. do 21.12.2020. od 9:00 do 21:00, ispune kupon s pripadajućim brojem računa trgovine, ugostiteljskog objekta ili kina, a koji sudjeluju u Vikend+ kampanji, u sklopu Arena Centra (Ulica Vice Vukova 6, Zagreb)  i Arena Parka ( Jaruščica 4, Zagreb)  kojim dokazuju potrošnju na Mastercard ili Maestro kartici od minimalno 200,00 kuna (računi se mogu zbrajati, tj. kao dokaz potrošnje od minimalno 200,00 kuna može služiti više računa). Kuponi će se oba dana od 9:00 do 21:00 nalaziti na Vikend+ promo pultu. Kupon sudionici trebaju ispuniti osobnim podacima (ime, prezime, telefon i adresa, e-mail, iznos i broj računa, lokal u kojemu je račun izdan - trgovina, ugostiteljski objekt ili kino) i ubaciti ga u naznačenu kutiju koja će se nalaziti na Vikend+ promo pultu. Nadalje, uvjet za prijavu u nagradnu igru je davanje privole za obradu osobnih podataka, u skladu s člankom 16. ovih Pravila. Pravila o korištenju osobnih podataka su detaljno opisana u članku 16. ovih Pravila.

Svaki sudionik treba ispuniti potrebne podatke na kuponu (ime, prezime, telefon i adresa, e-mail, iznos i broj računa, lokal u kojemu je račun izdan), a samo točno i čitko popunjeni kuponi ubačeni u naznačenu kutiju ostvaruju pravo sudjelovanja u izvlačenju nagrade.

Svaki sudionik nagradne igre može sudjelovati s neograničenim brojem kupnji i neograničenim brojem ispunjenih kupona, ali isti broj računa dozvoljeno je koristiti samo jednom. Bit će pregledani svi kuponi te ukoliko se isti broj računa koristi na dva ili više kupona ta će prijava biti proglašena nevažećom, odnosno u obzir će se uzeti samo ranija prijava u nagradnu igru.

Sudionici su dužni čuvati izvornike računa do trenutka preuzimanja nagrade kako je to opisano u članku 9. ovih pravila.

Ostavljanjem svojih podataka i sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik pristaje da ga se obavještava o promotivnim novostima Arena Centra, pod uvjetom da je sudionik pristao na primanje dotičnih promotivnih novosti. Sudionik se može u svakom trenutku odjaviti s liste primatelja promotivnih materijala sukladno načinu opisanom na web stranici Arena Centra, odnosno pritiskom na poveznicu „Odjavite se“ koja se nalazi u svakoj poslanoj poruci.

Članak 6.

Svi ispravno ispunjeni kuponi ubačeni u predviđenom roku  (20. - 21.12.2020. od 9:00 do 21:00 sati) u za to određenu kutiju na Vikend+ promo pultu ulaze u izvlačenje nagrade. Izvlačenje će se odvijati metodom slučajnog odabira uz prisustvo tročlane komisije.

Izvlačenje nagrade održat će se u utorak, 22.12.2020. u 10:00 sat  u Arena Centru, a u izvlačenju sudjeluju svi ispravno popunjeni kuponi (ime, prezime, telefon i adresa, e-mail, iznos, broj računa, trgovina) zaprimljeni u nedjelju i ponedjeljak (20. odnosno 21. prosinca) kada se održava Vikend+ promocija.

Izvlačenje će nadzirati tročlana Komisija (Marija Vulić, Jelena Siništaj i Adela Mesić). Tijekom izvlačenja imena dobitnika nagrade, sačinit će se zapisnik koji će sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu, urudžbeni broj i datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, ime i prezime i adresa članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresa dobitnika te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika. Zapisnik potpisan od svih članova komisije Priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku 8 dana od završetka nagradne igre, točnije 28.12.2020.

Komisija će prilikom izvlačenja nagrada obavezno provjeriti jesu li ispunjeni svi uvjeti iz članka 5. ovih Pravila. Izvučeni dobitnik koji ne ispunjava uvjete iz članka 5. ovih Pravila, neće se javno objavljivati kao dobitnik, njihovi podaci će biti posebno pohranjeni i zapisnički utvrđeni te će se izvlačenje dobitnika nastaviti odnosno ponovno održati kako bi se izvukla osoba koja ispunjava sve uvjete navedene u članku 5. ovih Pravila.

Nagrada će biti izvučena slučajnim odabirom.

Članak 7.

Dobitnik nagradne igre « Vikend + nagradna igra » bit će objavljen na internet stranici www.arenacentar.hr  te na profilima Arena Centra na društvenim mrežama. Dobitnik nagrade bit će obaviješteni telefonom i pisanim putem o dobitku nagrade u roku od 8 (osam) dana od dana izvlačenja. Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa), sukladno članku 16. ovih Pravila. Navedeni podaci bit će upotrijebljeni za direktni marketing Arena Centra, pod uvjetom da sudionici pristanu na primanje poruka marketinške prirode, kako je to objašnjeno u članku 5. ovih Pravila.

Članak 8.

Društvo Mastercard Europe SA, sa sjedištem u Belgiji, osigurava objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči dobitniku njihovu isporuku.

Članak 9.

Dobitnik u nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim Pravilima, treba preuzeti nagradu u roku 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.

Po isteku roka iz stavka 1. ovog članka Priređivač će u roku od daljnjih 8 (osam) pisano obavijestiti dobitnika koji nije preuzeo nagradu, o dobitku i pravu da ga preuzme u roku od 15 (petnaest) dana.

Po isteku tog naknadnog roka dobitnik koji nije preuzeo nagradu gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade, a Priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik mora predočiti izvornik(e) računa kojim(a) dokazuje potrošnju na Mastercard ili Maestro kartici od minimalno 200,00 kuna u skladu sa Pravilima nagradne igre, a čiji broj je naznačen na izvučenom dobitnom kuponu.

Članak 10.

Nagrada se preuzuma na adresi Preređivača, Alert d.o.o. Petra Berislavića 20, Zagreb 10000. Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom potvrde o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 11.

Nepodijeljene ili nepodignute nagrade će biti prodane na javnom natječaju, sukladno odredbama Općeg poreznog zakona, a sredstva ostvarena prodajom bit će uplaćena u korist državnog proračuna u roku od 90 (devedeset) dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

Članak 12.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem profila Arena Centra na društvenim mrežama i web stranice www.arenacentar.hr.

Članak 13.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača i članovi njihove uže obitelji, kao ni zaposlenici društava NEPI Croatia Management d.o.o. i Arena Center Zagreb d.o.o.  te članovi njihove uže obitelji.

Članak 14.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena.

Članak 15.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski građanski sud u Zagrebu.

Članak 16.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri « Vikend+ nagradna igra » koja se održava u razdoblju od 20.12.2020. do 21.12.2020., kao sudionik i davatelj osobnih podataka, izričito pristajete dijeliti osobne podatke iz obrasca prijave (ime, prezime, telefon i adresa, e-mail, iznos i broj računa) s Priređivačem kao izvršiteljem obrade osobnih podataka. Također, izričito pristajete da se osobni podaci koje ste pružili Priređivaču mogu dijeliti i s društvom Arena Center Zagreb d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6, kao voditeljem obrade. Osobne podatke može obrađivati i društvo NEPI Croatia Management d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6, OIB: 94739707578, kao izvršitelj obrade osobnih podataka.

Navedene će podatke društva Arena Center Zagreb d.o.o./NEPI Croatia Management d.o.o. obrađivati u svrhu objave informacija o dobitniku i slanja periodičnih biltena (newslettera) davatelju osobnih podataka, u kojemu će ga informirati o proizvodima i uslugama koje se nude u trgovačkom centru Arena Centar, i to putem elektroničke pošte i pod uvjetom da sudionik pristane na primanje navedenih biltena (newslettera).

Napominjemo da je preduvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri prihvaćanje ovih Pravila i davanje privole za obradu osobnih podataka. Ističemo da imate pravo povući ovu danu privolu u bilo kojem trenutku, na način da o tome obavijestite Arena Centar u pisanom obliku na adresu Arena Center Zagreb d.o.o., Ulica Vice Vukova 6, 10 020 Zagreb ili e-mailom na zastita.podataka@nepirockcastle.com ili da o tome obavijestite Priređivača putem e-maila na prijava@alert.hr. Također, privolu za obradu osobnih podataka radi slanja promotivnih newslettera je moguće povući na način da u primljenom promotivnom newsletteru pritisnete poveznicu „Odjavite se“, a koja će se nalaziti u svakom newsletteru. Po primitku izjave o povlačenju privole, Arena Center Zagreb d.o.o., odnosno Priređivač će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Valja napomenuti, kako će sve radnje obrade i/ili prijenosa učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjani.

Posebno o obradi osobnih podataka od strane Priređivača:

Alert d.o.o. poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU) 2016/679.

Osobni podaci prikupljeni u skladu s ovim Pravilima bit će obrađeni jedino u svrhu provođenja ove nagradne igre te će nakon preuzimanja nagrade, najkasnije 20.1.2021. godine, osobni podaci biti uklonjeni iz evidencije društva Alert d.o.o. i iste više nećemo obrađivati. Sudionik nagradne igre ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu pisanim putem na prijava@alert.hr čime gubi pravo sudjelovanja u nagradnoj igri (ako je ista u tijeku), a na navedenoj adresi elektroničke pošte možete zatražiti više informacija o obradi svojih osobnih podataka. Iznimno, ako sudionik pristane na primanje newslettera od strane Arena Center Zagreb d.o.o., osobni podaci će se obrađivati i nakon završetka nagradne igre.

Društvo Alert d.o.o. se obvezuje da osobne podatke neće otkrivati trećim osobama, osim osobnih podataka dobitnika koji će se dijeliti s Ministarstvom financija Republike Hrvatske te osobnih podataka sudionika koji će se dijeliti sa društvima izričito naznačenim u ovom čl. 16. Pravila.

Sve ostale informacije o načinu na koji društvo Arena Center Zagreb d.o.o. obrađuje osobne podatke možete doznati u Pravilima privatnosti i pravnim napomenama, dostupnima na sljedećoj poveznici: https://www.arenacentar.hr/hr/pravila-privatnosti-pravne-napomene/.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvo.