Vikend+

Popusti svaki ponedjeljak u Arena Centru uz MasterCard

Prati nas i uskoro saznaj koji te popusti čekaju u ponedjeljak.

Svaki ponedjeljak u mjesecu uživaj u sigurnom i ugodnom shoppingu s popustima koje ostvaruješ plaćanjem Mastercard® i Maestro® karticama u odabranim trgovinama Arena Centra.
Veliki shopping vodič kroz Vikend+ ponedjeljak

U svijetu postoje super ponedjeljci – Green Monday, Cyber Monday – koji se održavaju jednom godišnje i imaju status shopping praznika. Mi u Hrvatskoj, također, imamo pregenijalan shopping ponedjeljak zbog kojeg u Arena Centru vikend traje duže. Točnije sada imamo razlog veseliti se prvom danu novog radnog tjedna.

Svaki ponedjeljak u mjesecu, naime, može se uživati u Viknendu+, u sigurnom i ugodnom shoppingu s popustima koji se ostvaruju plaćanjem Mastercard® i Maestro® karticama u odabranim trgovinama Arena Centra. U nastavku donosimo shopping odabire zbog kojih se veselimo ponedjeljku 25. svibnja 2020. Krenimo u lov na najbolje modne detalje, odjeću, obuću i opremu za dom.

Više na Super1


Back2School uz Vikend+

Došlo je to vrijeme.

Počinje škola, a s njom i vječita borba svakog roditelja - kako natjerati svog klinca da u jednom dahu, bez većih komplikacija, obiđe što više dućana u kojima mora isprobati nebrojene komade odjeće.

Bilo kako bilo, nema tu pomoći. Sjeli smo u auto i krenuli u Arena Centar!

Više na tportal


Osvoji Vikend+ karticu u vrijednosti 500 kuna

Želiš osvojiti Vikend+ karticu u vrijednosti 500 kn?

Posjeti Facebook stranicu Fashion.hr, i sve što trebaš učiniti jest lajkati objavu, obavezno zapratiti Arena Centar i u komentarima označiti osobe s kojima bi podijelili ovo nezaboravno shopping iskustvo te ponedjeljak učinili slatkim poput petka!

Požuri jer vremena imatš do petka 06. lipnja kada će se nasumičnim odabirom odabrati jednog sretnog dobitnika!

Priprema, pozor... shopping! 🤩


Pravila nagradne igre Vikend+

Na temelju čl. 69. Zakona o igrama na sreću (NN 87/09, 35/13, 158/13, 41/14, 143/14), Alert d.o.o. donosi sljedeća
KLASA: UP/I-460-02/19-01/710
URBROJ: 513-07-21-01-19-2
Zagreb, 14.studeni 2019.

PRAVILA NAGRADNE IGRE

«Nagradna igra Mastercarda i Arena Centra, Vikend+ nagradna igra»

(dalje u tekstu: Pravila)

Članak 1.

Prema ovim Pravilima, društvo Alert d.o.o., Zagreb, Ulica Petra Berislavića 20, MB 01856120, OIB 69330146396 (dalje u tekstu: Priređivač), priređuje nagradnu igru naziva « Vikend+ nagradna igra».

Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

Članak 2.

Svrha nagradne igre je ostvarivanje promidžbenih učinaka za Mastercard i Arena Centar.

Članak 3.

Nagradna igra « Vikend + nagradna igra » se održava od 15.12.2019. do 16.12.2019.  kada će se u sklopu trgovačkog centra Arena Centar (Ulica Vice Vukova 6, Zagreb) na lokaciji Vikend+ promo pulta nalaziti kuponi i kutija predviđena za ubacivanje kupona. Unutar Arena Centra će se za vrijeme trajanja nagradne igre nalaziti promotivni materijali s informacijama o načinu sudjelovanja u nagradnoj igri.

Ova Pravila će također biti objavljena na web stranici www.arenacentar.hr.

Članak 4.

Fond nagrade u nagradnoj igri «Vikend + nagradna igra» koja se održava od 15.12.2019. do 16.12.2019. iznosi 10.000 kn na Mastercard potrošačkoj kartici.

Nagradu nije moguće zamijeniti za novac, odnosno nije moguće tražiti isplatu nagrade u gotovini, na drugoj kreditnoj ili debitnoj kartici i sl.

Priređivač se obvezuje 5% utvrđene vrijednosti nagradnog fonda prije početka nagradne igre uplatiti u korist Hrvatskog crvenog križa.

Članak 5.

Pravo sudjelovanja u nagradnoj igri imaju sve punoljetne fizičke osobe s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje tijekom trajanja nagradne igre ispune kupon s pripadajućim brojem računa trgovine, ugostiteljskog objekta ili kina u sklopu Arena Centra  i Arena Parka (trgovačkog centra na adresi Jaruščica 4, Zagreb)  kojim dokazuju potrošnju na Mastercard i Maestro kartici od minimalno 200,00 kuna (računi se mogu zbrajati, tj. kao dokaz potrošnje od minimalno 200,00 kuna može služiti više računa). Kuponi će se u periodu od 15.12.2019. u 9 sati ujutro do 16.12.2019. do 21 sat navečer nalaziti na Vikend+ promo pultu. Kupon sudionici trebaju ispuniti osobnim podacima (ime, prezime, telefon i adresa, e-mail, iznos i broj računa, lokal u kojemu je račun izdan - trgovina, ugostiteljski objekt ili kino) i ubaciti ga u naznačenu kutiju koja će se nalaziti na Vikend+ promo pultu. Nadalje, uvjet za prijavu u nagradnu igru je davanje privole za obradu osobnih podataka, u skladu s člankom 16. ovih Pravila. Pravila o korištenju osobnih podataka su detaljno opisana u članku 16. ovih Pravila.

Svaki sudionik treba ispuniti potrebne podatke na kuponu (ime, prezime, telefon i adresa, e-mail, iznos i broj računa, lokal u kojemu je račun izdan), a samo točno i čitko popunjeni kuponi ubačeni u naznačenu kutiju ostvaruju pravo sudjelovanja u izvlačenju nagrade.

Svaki sudionik nagradne igre može sudjelovati s neograničenim brojem kupnji i neograničenim brojem ispunjenih kupona, ali isti broj računa dozvoljeno je koristiti samo jednom. Ako se isti broj računa koristi na dva ili više kupona ta će prijava biti proglašena nevažećom, odnosno u obzir će se uzeti samo ranija prijava u nagradnu igru.

Sudionici su dužni čuvati izvornike računa do kraja nagradne igre.

Ostavljanjem svojih podataka i sudjelovanjem u nagradnoj igri sudionik pristaje da ga se obavještava o promotivnim novostima Arena Centra, pod uvjetom da je sudionik pristao na primanje dotičnih promotivnih novosti. Sudionik se može u svakom trenutku odjaviti s liste primatelja promotivnih materijala sukladno načinu opisanom na web stranici Arena Centra, odnosno pritiskom na poveznicu „Odjavite se“ koja se nalazi u svakoj poslanoj poruci.

Članak 6.

Svi ispravno ispunjeni kuponi ubačeni u predviđenom roku u za to određenu kutiju na Vikend+ promo pultu ulaze u izvlačenje nagrade. Izvlačenje će se odvijati metodom slučajnog odabira uz prisustvo tročlane komisije.

Izvlačenje nagrade održavat će se 17.12.2019. u 10 sati ujutro u Arena Centru, a u izvlačenju sudjeluju svi ispravno popunjeni kuponi (ime, prezime, telefon i adresa, e-mail, iznos, broj računa, trgovina) zaprimljeni u periodu od 15.12.2019. u 09:00 sati do 16.12.2019. u 21:00 sati.

Izvlačenje će nadzirati tročlana Komisija. Tijekom izvlačenja imena dobitnika nagrade, sačinit će se zapisnik koji će sadržavati: mjesto i vrijeme izvlačenja, klasu, urudžbeni broj i datum odobrenja nagradne igre, datum i naziv elektroničkog medija u kojem su pravila nagradne igre objavljena, ime i prezime i adresa članova komisije, način izvlačenja dobitnika, ime i prezime i adresa dobitnika te naziv i vrijednost nagrade pojedinog dobitnika. Zapisnik potpisan od svih članova komisije Priređivač dostavlja Ministarstvu financija u roku 8 dana od završetka nagradne igre i izvlačenja nagrada.

Priređivač će prilikom izvlačenja nagrada obavezno provjeriti jesu li ispunjeni svi uvjeti iz članka 5. ovih Pravila. Izvučeni dobitnik koji ne ispunjava uvjete iz članka 5. ovih Pravila, neće se javno objavljivati kao dobitnik, njihovi podaci će biti posebno pohranjeni i zapisnički utvrđeni te će se izvlačenje dobitnika nastaviti odnosno ponovno održati kako bi se izvukla osoba koja ispunjava sve uvjete navedene u članku 5. ovih Pravila.

Nagrada će biti izvučena slučajnim odabirom.

Članak 7.

Dobitnik nagradne igre « Vikend + nagradna igra » bit će objavljen na internet stranici www.arenacentar.hr  te na profilima Arena Centra na društvenim mrežama. Dobitnik nagrade bit će obaviješteni telefonom ili pisanim putem o dobitku nagrade u roku od 7 (sedam) dana od dana izvlačenja. Sudionici u nagradnoj igri sudjelovanjem pristaju na prikupljanje, uporabu i objavu svojih osobnih podataka (ime, prezime, adresa, broj telefona, e-mail adresa), sukladno članku 16. ovih Pravila. Navedeni podaci bit će upotrijebljeni za direktni marketing Arena Centra, pod uvjetom da sudionici pristanu na primanje poruka marketinške prirode, kako je to objašnjeno u članku 5. ovih Pravila.

Članak 8.

Društvo Mastercard Europe SA, sa sjedištem u Belgiji, osigurava objavljene nagrade u nagradnom fondu i jamči dobitniku njihovu isporuku.

Članak 9.

Dobitnik u nagradnoj igri, koji je ispunio uvjete utvrđene ovim Pravilima, treba preuzeti nagradu u roku 30 (trideset) dana od dana primitka pisane obavijesti o dobivenoj nagradi.

Po isteku roka iz stavka 1. ovog članka Priređivač će u roku od daljnjih 8 (osam) pisano obavijestiti dobitnika koji nije preuzeo nagradu, o dobitku i pravu da ga preuzme u roku od 15 (petnaest) dana.

Po isteku tog naknadnog roka dobitnik koji nije preuzeo nagradu gubi pravo preuzimanja ostvarene nagrade, a Priređivač će popis nepodignutih nagrada dostaviti Ministarstvu financija.

Prilikom preuzimanja nagrade dobitnik mora predočiti izvornik(e) računa kojim(a) dokazuje potrošnju na Mastercard i Maestro kartici od minimalno 200,00 kuna.

Članak 10.

Trenutkom preuzimanja nagrade, odnosno potpisom potvrde o preuzimanju nagrade, prestaju sve daljnje obveze Priređivača nagradne igre prema dobitniku.

Članak 11.

U slučaju da se u nagradnu igru uključi manje sudionika od broja nagrada koje su predviđene nagradnim fondom, dodijelit će se onoliko nagrada koliko je u nagradnoj igri sudjelovalo sudionika,  dok će nepodijeljene ili nepodignute nagrade biti prodane na javnom natječaju, sukladno odredbama Općeg poreznog zakona, a sredstva ostvarena prodajom bit će uplaćena u korist državnog proračuna u roku od 90 (devedeset) dana od dana isteka roka za podizanje nagrada.

Članak 12.

Nagradna igra može se prekinuti samo u slučaju da nastupe okolnosti za koje Priređivač nije odgovoran, odnosno koje nije mogao spriječiti, otkloniti ili izbjeći. Sudionici će o prekidu nagradne igre biti obaviješteni putem profila Arena Centra na društvenim mrežama i web stranice www.arenacentar.hr.

Članak 13.

U nagradnoj igri ne mogu sudjelovati zaposlenici Priređivača sa svojom užom obitelji, kao ni zaposlenici društva NEPI Croatia Management d.o.o. sa svojom užom obitelji.

Članak 14.

Sudionik koji sudjeluje u nagradnoj igri prihvaća prava i obaveze iz ovih Pravila.

Pravila počinju vrijediti nakon što Ministarstvo financija na njih dade suglasnost i nakon što uz navođenje klase, urudžbenog broja i datuma suglasnosti budu objavljena.

Članak 15.

U slučaju spora između Priređivača i sudionika ove nagradne igre nadležan je Općinski sud u Zagrebu.

Članak 16.

Sudjelovanjem u nagradnoj igri « Vikend+ nagradna igra » koja se održava od 15.12.2019. do 16.12.2019., kao sudionik i davatelj osobnih podataka, izričito pristajete dijeliti osobne podatke iz obrasca prijave (ime, prezime, telefon i adresa, e-mail, iznos i broj računa) s Priređivačem kao izvršiteljem obrade osobnih podataka. Također, izričito pristajete da se osobni podaci koje ste pružili Priređivaču mogu dijeliti i s društvom Arena Center Zagreb d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6, kao voditeljem obrade. Osobne podatke može obrađivati i društvo NEPI Croatia Management d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6, OIB: 94739707578, kao izvršitelj obrade osobnih podataka.

Navedene će podatke trgovačko društvo Arena Center Zagreb d.o.o. obrađivati u svrhu objave informacija o dobitniku i slanja periodičnih biltena (newslettera) davatelju osobnih podataka, u kojemu će ga informirati o proizvodima i uslugama koje se nude u trgovačkom centru Arena Centar, i to putem elektroničke pošte i pod uvjetom da sudionik pristane na primanje navedenih biltena (newslettera).

Napominjemo da je preduvjet za sudjelovanje u nagradnoj igri prihvaćanje ovih Pravila i davanje privole za obradu osobnih podataka. Ističemo da imate pravo povući ovu danu privolu u bilo kojem trenutku, na način da o tome obavijestite Arena Centar u pisanom obliku na adresu Arena Center Zagreb d.o.o., Ulica Vice Vukova 6, 10 000 Zagreb ili e-mail na Data.Protection@nepirockcastle.com, odnosno da o tome obavijestite Priređivača putem e-maila na prijava@alert.hr. Također, privolu za obradu osobnih podataka radi slanja promotivnih newslettera je moguće povući na način da u primljenom promotivnom newsletteru pritisnete poveznicu „Odjavite se“, a koja će se nalaziti u svakom newsletteru. Po primitku izjave o povlačenju privole, Arena Center Zagreb d.o.o., odnosno Priređivač će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole. Valja napomenuti, kako će sve radnje obrade i/ili prijenosa učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjani.

Posebno o obradi osobnih podataka od strane Priređivača:

Alert d.o.o. poštuje Vašu privatnost i sigurnost Vaših osobnih podataka te se obvezuje na zaštitu Vaših osobnih podataka u skladu s Općom uredbom o zaštiti podataka (EU ) 2016/679.

Osobni podaci prikupljeni u skladu s ovim Pravilima bit će obrađeni jedino u svrhu provođenja ove nagradne igre te će nakon završetka nagradne igre, a zaključno sa 17.12.2019. osobni podaci biti uklonjeni iz evidencije društva Alert d.o.o. i iste više nećemo obrađivati. Sudionik nagradne igre ima pravo u svakom trenutku povući svoju privolu pisanim putem na prijava@alert.hr čime gubi pravo sudjelovanja u nagradnoj igri (ako je ista u tijeku), a na navedenoj adresi elektroničke pošte možete zatražiti više informacija o obradi svojih osobnih podataka.

Društvo Alert d.o.o. se obvezuje da osobne podatke neće otkrivati trećim osobama.

Sve ostale informacije o načinu na koji društvo Arena Center Zagreb d.o.o. obrađuje osobne podatke možete doznati u Pravilima privatnosti i pravnim napomenama, dostupnima na sljedećoj poveznici: https://www.arenacentar.hr/hr/pravila-privatnosti-pravne-napomene/.

Priređivač će poduzeti sve razumno potrebne mjere da bi osigurao da se osobni podaci sudionika u nagradnoj igri obrađuju i koriste na siguran način i u suglasnosti s primjenjivim zakonodavstvo

 


Pravila nagradnog natječaja

 1. ORGANIZATOR

Nagradni natječaj „VIKEND+ nagradni natječaj“ organizira društvo Alert d.o.o., OIB: 69330146396, sa sjedištem u Zagrebu, (dalje: Organizator), koji ima sva prava i obveze koja proizlaze iz nagradnog natječaja. Izrazi koji se koriste u ovim Pravilima, a imaju rodno značenje, koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski rod.

 1. TRAJANJE I SVRHA NATJEČAJA

Nagradni natječaj, u kojem se od natjecatelja traži da objave najkreativniju fotografiju na Instagram profilu s hashtagom #vikend+, raspisuje se u svrhu promocije trgovačkog centra Arena Centar i Mastercard promotivnih pogodnosti. Nagradni natječaj traje od 15. ožujka u  9:00 sati do 16. ožujka u 21:00 sat. Nagradni natječaj može biti prekinut ili izmijenjen u bilo kojem trenutku prema odluci Organizatora bez posebnog obrazloženja.

 1. FOND NAGRADA

Fond nagrada koje sudionici mogu osvojiti uključuje:
• Mastercard Priceless iskustvo u vrijednosti od 1500 kuna ovisno o aktualnim ponudama na Priceless web stranici

 1. PRAVO SUDJELOVANJA I PRIJAVA

Pravo prijave za sudjelovanje u ovom nagradnom natječaju imaju sve fizičke osobe starije od 18 godina i s prebivalištem ili boravištem u Republici Hrvatskoj koje u propisanom razdoblju objave najkreativniju fotografiju sa napisanom „shopping mudrosti“ na Instagram profilu s hashtagom #vikend+, i upišu potrebne osobne podatke. Organizator je ovlašten na temelju diskrecijske procjene u bilo kojem trenutku i bez obrazloženja diskvalificirati bilo kojeg sudionika ako isti krši zakonske propise koji su na snazi u Republici Hrvatskoj ili svojim postupcima narušava ugled ili šteti interesima Organizatora, društva Arena Center Zagreb d.o.o. i/ili društva NEPI Croatia Management d.o.o. Sudionici nagradnog natječaja prihvaćanjem Pravila se u potpunosti odriču bilo kakvih potraživanja od Organizatora, društva Arena Center Zagreb d.o.o. ili društva NEPI Croatia Management d.o.o. na osnovi naknade bilo kakvog oblika troška, štete ili slično koja bi mogla nastati prilikom ispunjenja zadatka koji je propisan ovim Pravilima.

U nagradnom natječaju ne mogu sudjelovati radnici Organizatora, društava koje posluju u okviru NEPI Rockcastle grupe niti uži članovi njihovih obitelji.

 1. PROGLAŠENJE POBJEDNIKA NATJEČAJA

Organizator će utvrditi pobjednika/e natječaja (17.3.2020.). Pobjednik/ci će biti nagrađeni sukladno fondu nagrada iz točke 3. ovih Pravila te će njihova imena i fotografije biti objavljeni na Internet stranici (https://www.arenacentar.hr/hr/vikendplus/nagradni-natjecaj/ ).

 1. PREUZIMANJE NAGRADE

Dobitnik ovog natječaja bit će obaviješten o dobitku nagrade putem elektroničke pošte u roku od 7 dana od dana završetka natječaja, koristeći kontakt podatke koje je upisao prilikom prijave na nagradni natječaj. Ako dobitnik u roku od 3 dana ne odgovori na dopis, e-mail ili telefonski poziv, nagradu neće moći preuzeti te će se ista dodijeliti idućem dobitniku, prema redoslijedu kojeg je utvrdio Organizator. Nagrada je neprenosiva na treću osobu, a Organizator zadržava pravo uskratiti dodjelu nagrade ako utvrdi da dobitnik ne ispunjava uvjete za prijavu u nagradni natječaj propisane točkom 4. ovih Pravila te će Organizator tada postupiti kao i u slučaju da dobitnik ne odgovori na e-mail, odnosno ista će se dodijeliti idućem dobitniku, prema redoslijedu kojeg je utvrdio Organizator.

 1. NAGRADE

Sudionici ovog nagradnog natječaja ne mogu zahtijevati nagrade u većim količinama ili drukčije nagrade od onih koje su navedene u ovim Pravilima od strane Organizatora, a osobito ne mogu zahtijevati isplatu novčane protuvrijednosti nagrade.

 1. PUBLICITET

Sudjelovanjem u ovom nagradnom natječaju, sudionik je suglasan da se njegovi materijali, ime i prezime, fotografije i ostali podaci mogu objaviti i koristiti od strane Organizatora, društva Arena Center Zagreb d.o.o. i/ili društva NEPI Croatia Management d.o.o. u tiskanom, zvučnom, slikovnom ili video obliku. Sudionik nagradnog natječaja prihvaća da se svi podaci i materijali dobiveni tijekom prijave na nagradni natječaj mogu koristiti u promotivne svrhe, a s ciljem dobivanja publiciteta i promocije navedene u točki 2. ovih Pravila. Pravila o korištenju osobnih podataka su detaljno navedena u točki 11. ovih Pravila.

 1. POREZI

Pobjednik natječaja ne snosi nikakve poreze, obveze niti naknade direktno povezane s nagradama.

 1. SPOROVI

U slučaju spora između sudionika te Organizatora nadležan je stvarno nadležni sud u Zagrebu.

 1. PRAVILA O KORIŠTENJU OSOBNIH PODATAKA

Sudjelovanjem u nagradnom natječaju „VIKEND+ nagradni natječaj“ koji se održava od 15. ožujka  u  9:00 sati do 16.ožujka  u 21:00 sat, kao sudionik i davatelj osobnih podataka, izričito pristajete i dijelite osobne podatke iz obrasca prijave ime, prezime, adresa elektroničke pošte i telefonski broj/broj mobilnog telefona s trgovačkim društvom Alert d.o.o. sa sjedištem u Petra Berislavića 20, OIB: 69330146396 kao Organizatoru i voditelju/izvršitelju obrade osobnih podataka. Također, izričito pristajete da će osobni podaci koje ste pružili dijeliti i s društvom Arena Center Zagreb d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6, kao voditeljem obrade. Osobni će podatke obrađivati i društvo NEPI Croatia Management d.o.o., sa sjedištem u Zagrebu, Ulica Vice Vukova 6, OIB: 94739707578, kao izvršitelj obrade osobnih podataka.

Dodatno, Organizator i društva navedena gore mogu obrađivati fotografije dobitnika nagradnog natječaja, sukladno gornjoj točki 8.

Navedene će podatke trgovačko društvo Arena Center Zagreb d.o.o. obrađivati u svrhu slanja periodičnih biltena (newslettera) davatelju osobnih podataka, u kojemu će ga informirati o proizvodima i uslugama koje se nude u trgovačkom centru Arena Centar, i to putem elektroničke pošte i pod uvjetom da sudionik pristane na primanje navedenih biltena (newslettera).

U slučaju da se prijavite za sudjelovanje u nagradnom natječaju te ne pristanete na primanje biltena (newslettera) ili budete diskvalificirani sukladno točki 4. ovih Pravila, Vaše ćemo osobne podatke obrađivati samo tijekom trajanja nagradnog natječaja. Drugim riječima, u tom će slučaju Vaši osobni podaci biti obrisani po završetku nagradnog natječaja.

Kako biste mogli sudjelovati u natječaju morate prihvatiti ova Pravila i Pravila privatnosti i pravne napomene. Ističemo da u bilo kojem trenutku imate pravo povući ovu danu privolu ili koristiti vaša prava u vezi obrade osobnih podataka, na način da o tome obavijestite voditelja obrade ili njegovog zastupnika u pisanom obliku na adresu Arena Center Zagreb d.o.o., Ulica Vice Vukova 6, 10 020 Zagreb ili e-mail na Data.Protection@nepirockcastle.com. Po primitku izjave o povlačenju privole, Arena Center Zagreb d.o.o. kao voditelj obrade će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju se više neće obrađivati počevši od datuma povlačenja privole, osim ako je drugačije predviđeno zakonom. Valja napomenuti, kako će sve radnje obrade i/ili prijenosa učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjani.

Sve ostale informacije o načinu na koji društvo Arena Center Zagreb d.o.o. obrađuje osobne podatke možete doznati u Pravilima privatnosti i pravnim napomenama, dostupnima na sljedećoj poveznici: https://www.arenacentar.hr/hr/pravila-privatnosti-pravne-napomene/.