• Press

  Upite vezane za snimanja, fotografiranja i slične aktivnosti na hodnicima i zajedničkim površinama trgovačkog centra molimo pošaljite upit mailom na: marketing@arenacentar.hr

  S upitima vezanima za snimanja i fotografiranja unutar trgovina obratite se izravno trgovini.

  Upute za snimanje u Arena Centru

  Trgovački centar je privatno vlasništvo otvoreno javnosti, tj. sa javnom namjenom. Posljedično, zabranjeno je istraživanje tržišta i upitnici (s iznimkom onih koji se provode u interesu trgovačkog centra i koji imaju dozvolu Upravitelja centra), fotografiranje i snimanje slike ili zvuka, distribucija dokumenata, osim ako takve aktivnosti imaju izričito odobrenje Upravitelja centra.

  Lijepo molimo da u upitu, uz opis teme i konteksta snimanja, fotografiranja ili druge namjeravane aktivnosti sličnih obilježja, navedete željeno vrijeme i mjesto provođenja aktivnosti. Napominjemo da se aktivnosti koje su protivne legitimnim interesima trgovačkog centra kao zajednice vlasnika, trgovaca i posjetitelja, ili čiji bi rezultat mogao štetiti ugledu trgovačkog centra, neće odobriti. Osobito napominjemo da se aktivnosti snimanja slike ili zvuka, fotografiranja u trgovačkom centru s ciljem oglašavanja ili postizanja sličnih komercijalnih učinaka ne mogu provoditi bez odobrenja Upravitelja centra i sklapanja zasebnog ugovora o korištenju površina trgovačkog centra.

  Snimanja, fotografiranja i slične aktivnosti, ako su prethodno odobrene, provode se isključivo radnim danom do 16.00 sati, budući da provođenje tih aktivnosti zahtjeva pratnju ovlaštenih osoba trgovačkog centra. Molimo da vodite računa o opisanim vremenskim okvirima i procedure te upite šaljete najmanje 24 sata prije namjeravane aktivnosti. Ukoliko namjeravane aktivnosti imaju komercijalnu svrhu upite podnosite najkasnije 3 radna dana unaprijed.

  Odnosne aktivnosti neće se odobriti u razdobljima velike posjećenosti trgovačkog centra, primjerice u predblagdanske dane, na tkz: „Black Friday“ i sl. Također, snimanja, fotografiranja i slične aktivnosti, osim što podliježu prethodnom odobrenju Upravitelja centra, moraju se provoditi sukladno primjenjivim zakonima i na način da ne ometaju rad trgovačkog centra i trgovaca. Aktivnosti se mogu provoditi isključivo uz primjenu pravila o zaštiti osobnih podataka.

  Protiv svake osobe koja provodi opisane aktivnosti bez dozvole Upravitelja centra poduzeti će se zakonom dopuštene mjere sa svrhom onemogućavanja takvih aktivnosti.